Bostadsbyggandet tar fart i Skåne https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2014/11/Svenska Byggindustrier kommenterar byggprognos i Skne.jpg

Bostadsbyggandet tar fart i Skåne

Bostad

Färsk prognos från Svenska Byggindustrier visar ökning.