6400 kW

22:a mars 2017
Järnväg

Siemens får beställning av Hector Rail

15 lok ska levereras, och de påbörjas våren 2018.
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm