FinnfoamFull produktion av Finnfoams isolering i Kristinehamn
29.03.2019 09:36 3 min lästid

Full produktion av Finnfoams isolering i Kristinehamn

SPONSRAT | 29.03.2019 09:36 3 min lästid

Illustration på Finnfoams fabrik i Kristinehamn, Sverige. Bildkälla: Finnfoam AB

"Vi är nu igång med full produktion av både EPS och XPS-isolering och ser en ökad efterfrågan på våra produkter hos marknaden".

Jessica Branschaktuellt
0

Finnfoam startade upp sin produktion av XPS i Sverige och Kristinehamn i februari 2018. Under 2018 etablerade man sig med sin säljkår och produkter på den svenska och norska marknaden. I skrivande stund råder full produktion av både XPS- och EPS-isolering. I företagets planer ligger det även en planerad fabrik för produktion av PIR-isolering i Kristinehamn. Nu lagerför man egenproducerad PIR från Finnfoams fabrik i Salo, Finland.

– Vi är nu igång med full produktion av både EPS och XPS-isolering och ser en ökad efterfrågan på våra produkter hos marknaden, berättar Fredrik Alvarsson, vd för Finnfoam Sverige. Sedan starten med fabriksbyggnation och uppbyggnad av en organisation med produktionspersonal, administration och sälj är det riktigt roligt att se hur utvecklingen har rusat på under 2018 för Finnfoam, säger Fredrik och fortsätter:

– Vi hade en väldigt positiv utveckling under 2018, och vi ser att den fortsätter under 2019 att vara positiv. Under november 2019 startade vi även upp vår EPS produktion och den har gett oss ytterligare fördelar som tillverkare. Vi är nu en stark nordisk/baltisk aktör med en produktportfölj av egenproducerade plastisoleringsprodukterna EPS, XPS och PIR. Cellplastbranschen i Sverige har länge varit förknippad med EPS, den vanligaste produkten att använda vid byggnation. Vi vill nu försöka föra in nytt tänk på den svenska marknaden och få in mer XPS-isolering i den vanliga byggnationen. XPS är en mer använd grundisolering i Finland, bland annat för sina kapillärbrytande egenskaper.

Med vårt nya kompletta sortiment EPS, XPS, PIR och grundsystem står vi rustade och redo för att växa under 2019, berättar Alvarsson.

Högt isoleringsvärde på PIR

– PIR-isoleringen som vi har i sortimentet är den produkt som vi ser att det finns störst behov av information om. PIR, eller PUR som dess föregångare kallades, har länge varit en stor produkt på den europeiska marknaden, men inte lika väl använd av oss i Sverige.

Traditionellt har det varit Stenull eller Glasull man har använt som takisolering på industribyggnader och på senare år även sandwichkonstruktioner med EPS.

– Men vi ser att denna marknad håller på att ändras och att även utvecklingen av fasadmaterial av PIR, med olika laminat, används i PREFAB konstruktioner och som fasadmaterial. Då man har ett bättre lambda-värde på PIR gör det att man kan med samma krav få en tunnare konstruktion och det ger en lättare konstruktion samt en större uthyrbar kontors- eller bostadsyta när man har en bestämd byggyta.

I PIR tillverkar Finnfoam även den patenterade produkten FF-Signal som förstärker mobilsignalerna in i byggnaderna. Då vi bygger allt tätare, tjockare och mer energisnåla byggnader är det perfekt med en produkt som är enkel att montera, samtidigt som den isolerar mellan fönster och dörrar i karmarna.

– Finnfoam mål är att tillverkar isolering som på bästa möjliga sätt motsvarar kundernas behov. Vi satsar mycket central på produktutvecklingen av nya produkter och även av befintliga i vårt sortiment. Därför satsas det på produkter med god isoleringsförmåga som dessutom är tillförlitliga, hållbara och lätta att installera.

 

Fakta
FF-PIR

• Med Finnfoam och FF-PIR behövs inga vindskyddsskivor och ångspärrar
• Maximerar konstruktionens täthet och energieffektivitet
• Mögelfria material
• Minskar antalet arbetssteg
• Fungerar utmärkt tillsammans med golvvärme
• Håller även som tunn byggskedets belastningar
• Vattenresistensen underlättar upptäckt av eventuella vattenskador och minskar renoveringskostnaderna
• Ytterst god fuktbeständighet och hög ångresistens
• Håller för hård belastning tack vare sin hållfasthet
• Finnfoam och FF-PIR värmeisolering skyddar redan under byggnadsskedet

 

Fakta
FF-EPS


• Kostnadseffektivare än traditionell EPS
• Bättre isoleringsförmåga med lättare skivor tack vare den nya tillverkningsteknologi
• Utmärkta egenskaper när det gäller t.ex. ångresistans och isoleringsförmåga lambda delta 0,031 W/(mK).
• Patenterade tillverkningsmetoden för FF-EPS 60 vägg- och takisolering möjliggör optimering av önskade egenskaper. FP-EPS 60 kPa kan installeras både i betong och trästomme.
• Mycket kostnadseffektiv lösning för tak där önskad isoleringstjocklek kan uppnås genom locksponten till solid och kompakt tak med ett enda isoleringslager.

 

Fakta
Tulppa


Tulppa® är en våtrumsskiva framtagen av Finnfoam.
• Materialet är lätt att bearbeta och enkelt att hantera
• Mögelfritt material
• Enkelt och snabbt installationssystem
• Spontad kantprofil garanterar täta fogar
• CE-märkt, kärna av Finnfoam
• Inga hälsoskadliga ämnen

 

Fakta
FF-Signal


• Underhållsfri
• Inga köldbryggor
• Rostfri
• CE-märkt
• CE-märkt, kärna av Finnfoam
• Optimal inomhusluft – emissionsklass M1
• Patenterad lösning
• Fullt fungerande utan elektricitet eller batterier
• Fungerar med alla operatörers nätverk

 

Mer om Finnfoam kan du läsa här: www.finnfoam.se

 

Spara den här artikeln

Missa inget! Prenumerera gratis på nyhetsbrevet

Prenumerera på Branschaktuellt’s nyhetsbrev – det är helt kostnadsfritt!