SolskyddEnergieffektivitet och modernteknik i fokus för Somfy Nordic
11/05/2016 4min lästid

Energieffektivitet och modernteknik i fokus för Somfy Nordic

11/05/2016 4min lästid
Energieffektivitet och modernteknik i fokus för Somfy Nordic

Har bland annat tagit fram tekniken Shadowmanagment.

Tekniker och arkitekter över hela världen letar ständigt efter nya lösningar för att förbättra energiförbrukningen i byggnader. Detta är knappast förvånande, eftersom nya regelverk och krav på energieffektivitet konstant höjer ribban till nya höjder. Ett av företagen som brinner för detta är Somfy. Företaget tillverkar, producerar och installerar dynamisk solavskärmning och man försöker hela tiden flytta fram gränserna för innovativ solavskärmningsteknik.

Somfy tillverkar både motorer och styrmaterial inom området. Man levererar produkter till både den privata och den kommersiella sektorn. Tidigare har företaget bland annat fått uppdrag att installera sina produkter i sjukhus, kontor och skolor, både när det gäller nyproduktion och renovering. Detta gör Somfy väldigt flexibelt, och man arbetar ofta med speciella krav och specifikationer från beställaren. Det är utifrån dessa specifikationer man beslutar vilken styrning som passar projektet i fråga på bästa sätt.

– Vi skulle vilja komma in ännu tidigare i projekten. Detta för att kunna effektivisera bygget utifrån projektets specifika krav. Vi vill arbeta tillsammans med arkitekter och konsulter i detta skede för att tillsammans välja ut material och styrning som passar just det projektet och dess förutsättningar, säger Anders Holmander, Försäljningschef projekt på Somfy Nordic AB.

Miljö, energi och hållbarhet är något som har stort fokus inom företaget. Man har arbetat och tagit fram sina produkter utifrån de miljökrav som EU vill ska vara uppnådda till år 2020. Dessa krav och mål är bland annat att man ska nå en 20% förbättring inom energieffektiviteten, man ska ha en 20% minskning på koldioxidutsläppen, samt att år 2020 ska 20% av EU ländernas energiförbrukning komma från förnybarenergi. Somfy har arbetat med sina produkter utifrån dessa mål och visioner.

– Solavskärmingsystemet utgör en dynamisk termisk barriär mellan byggnadens insida och utsida, och skyddar både mot starkt solljus samt utnyttjar dess energi på ett optimalt sätt. Beroende på väder, tid på året och de människor som nyttjar fastigheten, kan den dynamiska solavskärmningen hjälpa till att optimera inneklimatet och energianvändningen. Under vintern kan du sänka uppvärmningsbehoven genom att utnyttja solenergin,  som kan ge så mycket som 18 % i uppvärmningsbesparingar. Under sommaren kan du blockera överflödig  värme dagtid och låta fastigheten kylas ner på natten. På detta sätt kan man spara upp till 36 % av kylkostnaden, berättar Anders Holmander.

Man forskar och tar fram ny teknik inom företaget som ska effektivera dessa aspekter än mer. En teknik man tagit fram är IP/io. Denna teknik är en dubbelriktad trådlös kommunikation mellan motorerna samt fri zonindelning som effektiviserar och automatiserar styrningen. Man ger motorerna information som gör att styrningen sköts per automatik och reagerar på de yttre omständigheterna. Med IP/io reduceras också installationskostnaderna väsentligt eftersom kommunikationen sker trådlöst mellan styrningen och motorerna samt att man minskar påverkan och störningar i byggnader som skall vara i drift under installationen av solskydd.

En annan teknik man tagit fram är något man kallar Shadowmanagment. Här tar man en 3D-modell av byggnaden och lyfter in denna i en så kallad skuggberäkning. Det innebär att man tittar på hur byggnaden kommer ligga och hur ljusinsläppet kommer påverkas av kringliggande byggnader och miljöer, allt för att tidigt i projektet kunna komma upp med en plan för att göra projektet så energieffektivt som möjligt. Systemet bygger på KNX-standard som också bidrar till en snabb och smidig installation.

– Systemet tar hänsyn till den miljön som finns runtom. Så automatiken vet hela tiden vart solen är, vilken höjd den har och vilken inverkan den har på byggnaden, säger Anders Holmander.

Tekniken är även förmånlig på andra plan. Då det hela tiden byggs nya byggnader så kan den skuggberäkning man gjort till en början komma att ändras ifall det upprättas nya kringliggande byggnader.

– Har man använt sig utav Shadowmanagment så är det enda man i det fallet behöver göra är att skapa en ny 3D-ritnining och kalkylera om utifrån den. Därefter sköts resten per automatik så man behöver inte fysiskt gå ut och koppla om någonting, utan systemet tar hänsyn till den nya omgivningen, avslutar Anders.

Spara den här artikeln

Missa inget! Prenumerera gratis på nyhetsbrevet

Prenumerera på Branschaktuellt’s nyhetsbrev – det är helt kostnadsfritt!