2014-08-19 Skärpta barnsäkerhetskrav för invändiga solskydd

Skärpta barnsäkerhetskrav för invändiga solskydd

Solskydd

Tillbud och allvarliga olyckor med linförsedda invändiga solskydd har inträffat runt om i Europa där små barn varit inblandade, tyvärr och tragiskt nog har en del olyckor inneburit att barn avlidit.

EU har uppmärksammat detta och skärper nu kraven på att linförsedda invändiga solskydd ska vara barnsäkra. Dessa krav träder i kraft här i Sverige den 4 september 2014. Detta innebär att linförsedda invändiga solskydd som är tillverkade från och med  4 september 2014 och som installeras i lokaler där barn i åldern 0-42 månader kan tänkas vistas såsom hem, förskolor, sjukhus, offentliga miljöer mm ska vara tillverkade och installerade på ett barnsäkert sätt.

Svenska Solskyddsförbundet uppmanar alla branschföretag att följa den reviderade standarden SS-EN13120:2009+A1:2014 ”Invändiga Solskydd – Funktions och Säkerhetskrav” samt att produkter och säkerhetsanordningar ska vara provade enligt standarderna EN 16433 ”Invändiga solskydd – Skydd mot strypfara – Provningsmetoder ” och EN 16434 ”Invändiga solskydd – Skydd mot strypfara – Krav och provningsmetoder för säkerhetsanordningar”.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!