SkolaAttraktiv förskola tar form i Barkarbystaden
24.11.2011 16:18 3 min lästid

Attraktiv förskola tar form i Barkarbystaden

24.11.2011 16:18 3 min lästid

En attraktiv och välbesökt mötesplats – med sin generösa lek- och aktivitetspark ska den nya förskolan och skolan i Barkarbystaden bli ett socialt nav.

Marcus Rosenholm
0

En attraktiv och välbesökt mötesplats – med sin generösa lek- och aktivitetspark ska den nya förskolan och skolan i Barkarbystaden bli ett socialt nav.

Det var en av anledningarna till att förslaget Volupta et labore av Liljewall Arkitekter utsågs till vinnare i upphandlingen av Barkarbystadens förskola och skola, som också ska rymma lokaler för kultur och fritid.

På skolbyggnadens fasad anas en korsvirkeskonstruktion, bakom en modern frostad glashinna. Utformningen är ett uttryck för en modern skola och anspelar på platsens historia. Enligt förslaget sträcker sig skolgården över hela södra delen av kvarteret. Det ger utrymme för miljöer av olika karaktär, där hänsyn har tagits till olika åldrar, situationer och behov. Utöver skol- och förskoleverksamhet finns utrymme för olika kultur- och fritidsaktiviteter, också utanför skoltid. I förslaget finns även plats för olika utställningar, event och uppträdanden som skapar möjligheter till ett rikt kulturutbud.

Järfälla kommun bjöd i juli 2011 in tre arkitektföretag med uppdrag att ta fram förslag till utformning av en förskola och skola med kultur och fritidslokaler i Barkarbystaden. Förslaget Volupta et labore av Liljewall Arkitekter utsågs som vinnare av en enhällig bedömningsgrupp.

Motivering

Bedömningsgruppen har enhälligt utsett förslag med motto Volupta et labore till vinnare, att efter vidare bearbetning ligga till grund för genomförande. Förslaget kan med sin spännande arkitektur i lekfull organisk form och sin generösa lek- och aktivitetspark bli en attraktiv och väl nyttjad mötesplats i Barkarbystaden. Förslaget visar upp välstuderade delfunktioner till en helhet. Ett genomförande av förslaget beräknas kunna ske till en rimlig produktionskostnad, såväl totalt som per/m2 för ett dylikt projekt. De väl sammanhållna funktionerna är yteffektiva och byggnaden har därmed också goda förutsättningar att bli energi- och driftseffektiv. Förslaget Volupta et labore har fått högsta poäng i den sammantagna anbudsutvärderingen.

Bedömningsgrupp
Anders C Eriksson – stadsarkitekt, ordförande
Martina Leopold-Skoglund – planarkitekt, projektledare Barkarbystaden I
Michael Yhr – fastighetsstrateg
Viktor Morawski – upphandlingschef
Gerhard Henricsson – projektledare fastighetsavdelningen
Bo Majling – programchef kultur och fritid
Christina Dahlin – programchef förskola

Spara den här artikeln

Missa inget! Prenumerera gratis på nyhetsbrevet

Prenumerera på Branschaktuellt’s nyhetsbrev – det är helt kostnadsfritt!