Bostad
4 min lästid

Skanska bygger i Lindholmshamnen

20:e april 2017, 16:39
Skanska bygger i Lindholmshamnen
Dockan. I kvarteret "Dockan" får fasaderna en spännande arkitektur.
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
Like 0

I september togs det första spadtaget för fem nya bostadskvarter Lindholmshamnen på Hisingen, det gamla varvsområdet i Göteborgs hamninlopp. Här bygger Skanska ett 16-våningshus med en grönskimrande fasad. Intresset för lägenheterna är skyhögt.

I Älvstaden på Hisingen inleds nu bygget av ett nytt bostadsområde närmast vattnet. Det är ett konsortium med Skanska, Peab och HSB samt Älvstranden Utveckling som utvecklar ett nytt bostadsområde med totalt ca 600 lägenheter.

Intill Götaverken ligger kvarteret ”Dockan” där Skanska bygger 133 yteffektiva lägenheter och en förskola fördelade på tre huskroppar i olika höjder. Det högsta huset har 16 våningar där White arkitekter har tagit fast på siktlinjerna. En del av de större lägenheterna kommer att ha utsikt i flera väderstreck.

Illustration Dockan. Bildkälla: Skanska
Illustration Dockan. Bildkälla: Skanska

Fasaderna bjuder på spännande arkitektur. I gestaltningsprogrammet har man kommit överens om att samtliga fasader ska utformas med shingelteknik. De kläs med plattor i återvunnen aluminium i mättade kulörer som placeras diagonalt vilket gör att fasaderna skimrar som fiskfjäll. En liten blinkning åt närheten till havet och områdets forna verksamheter.
– Varvsindustrin fanns kvar ännu på 70-talet och det är viktigt att behålla den historiska bakgrunden i området samtidigt som vi vill skapa något nytt som fungerar bra i miljön, säger Elin Chytraeus, projektutvecklare på Skanska.

Kvarteren bildar en levande blandstad med en genomgående grön profil. I kvarteret Dockan vill Skanska skapa så stora grönytor som möjligt och på gården kommer det att finnas odlingslådor. Husen är Svanenmärkta vilket kräver en kvalitetssäkrad byggprocess, låg energiförbrukning samt ett materialval som klarar högst ställda miljö- och hälsokrav. Delar av hustaken får sedumtak och solceller.

Interiört satsar man på modern urbanitet där nyanser och material i lägenheterna ska uppmuntra till kreativitet och nyfikenhet men samtidigt en naturnära känsla.
– Vi har valt tre inredningsstilar som är moderna men samtidigt tidlösa och som underlättar för kunderna att göra sina val, säger Elin Chytraeus.

Intresset är stort, hälften av lägenheterna har redan sålts. Hela området beräknas stå klart 2021.

Historisk mark får nytt liv – i två olika länder

I Skanskas kvarter Dockan grävs förorenad jord bort, men kommer samtidigt till användning i Norge.

Det första som åtgärdas i Skanskas kvarter är jorden, som bär spår av skeppsvarven som låg på Lindholmen från mitten av 1800-talet fram till mitten av åttiotalet. Marken är förorenad av tungmetaller, olja och polyaromatiska kolväten, giftiga ämnen som inte lämpar sig för bostadskvarter. En yta på tretusen kvadratmeter grävs ur och jorden ersätts med stenkross.

Den förorenade marken vid LIndholmshamnen. Bildkälla Skanska
Den förorenade marken vid LIndholmshamnen. Bildkälla Skanska

De förorenade jordmassorna som avlägsnas från Lindholmshamnen kommer ändå till nytta. Istället för att köras en längre sträcka på lastbil till deponi skeppas de ut via hamnen i Surte till ett unikt projekt i Oslofjorden. Ön Langøya, som tjänat som kalkbrott och grävts ur under många år, ska återfyllas och återuppbyggas till rekreationsområde och naturreservat. Norska företaget NOAH, Norsk Avfallshantering AS, tar emot och oskadliggör farliga ämnen till ett gips som bildar grunden i kalkbrottet. Sedan läggs lättare förorenade byggmassor ovanpå. Till sist kapslas massorna in med flera lager kalksten, lera och växtlighet. Ön har tätats mot havet och ett reningssystem ser till att inga föroreningar smiter ut.

Kajen Lindholmshamnen. Bild: Skanska
Kajen Lindholmshamnen. Bildkälla: Skanska

På den renade marken i Lindholmshamnen ska ett kvarter växa upp med många gröna egenskaper: solceller på taken, återvunnen aluminiumfasad, klimatsmart avfallshantering och många andra långsiktiga åtgärder.

– Det är jätteviktigt med hållbarhet i handling. Att vi anammar nya tekniska lösningar och att vi sedan lär oss av det vi gjort och tar ytterligare steg i kommande kvarter, det är så vi går mot en mer hållbar utveckling över tid. Skanska har ett övergripande mål om att vara fossilfritt 2050 så det här är helt i linje med vår ambition, säger Christina Ingelsten.

 

Skanska får fem nya kvarter, text av Maria Lindberg Howard
Historisk mark får nytt liv – i två olika länder, text av Skanska

#lindholmshamnen #skanska
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0