Senaste nytt EnergiDomstolsseger för kommunala elnätsföretag
19/11/2014 2min lästid

Domstolsseger för kommunala elnätsföretag

19/11/2014 2min lästid
Domstolsseger för kommunala elnätsföretag

Kommunalt ägda elnätsföretag ska jämställas med alla andra elnätsföretag

Kommunalt ägda elnätsföretag ska jämställas med alla andra elnätsföretag. Det är innebörden av Kammarrättens i Jönköpingutslag i ett mål gällande Borås Stad. Kammarrätten undanröjer Förvaltningsrättens dom som innebar att kommunal elnätsverksamhet skulle lyda under självkostnadsprincipen.

Ronald Liljegren, chefsjurist på Svensk Energi, tycker att Kammarrättens dom är helt riktig och borde för mer än 100-talet kommunalt ägda elnätsföretag innebära en lättnadens suck:

– Den här domen har stor principiell betydelse. I synnerhet som motsatsen – om Kammarrätten hade dömt annorlunda – skulle ha skapat stor osäkerhet och problem i kommunerna. Den yttersta konsekvensen skulle då ha blivit att många kommuner kanske skulle sälja av sin verksamhet. Kammarrättens dom är vidare helt i enlighet med intentionerna vid elmarknadens avreglering år 1996.

Målet drivs av en boråsadvokat som ifrågasatt ett antal beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i Borås. Självkostnadsprincipen är grundläggande för kommunal verksamhet i allmänhet. Men Kammarrätten i Jönköping konstaterar att ellagens bestämmelser om skäliga nätpriser och intäktsram är att anse som sådan speciallag som medför att självkostnadsprincipen inte ska gälla för kommunala elnätsföretag.

Alla kommuninnevånare ska behandlas lika – den så kallade likställighetsprincipen. Om detta säger nu Kammarrätten:

– Eftersom avgiftsuttagen i elnätsverksamheten regleras i ellagen medför inte heller likställighetsprincipen att de överklagade besluten är olagliga.

Spara den här artikeln

Missa inget! Prenumerera gratis på nyhetsbrevet

Prenumerera på Branschaktuellt’s nyhetsbrev – det är helt kostnadsfritt!