ProjektGustaf Vasas kyrka renoveras
13.04.2016 09:44 3 min lästid

Gustaf Vasas kyrka renoveras

13.04.2016 09:44 3 min lästid
Bildkälla: M3 Bygg

|

Kommer att förlänga livslängden på byggnaden, inventarier och ytskikt.

Marcus Rosenholm
0

En av Sveriges få nybarockkyrkor ska underhållas så att dess kulturhistoriska värden lyfts fram och består.

De underhålls- och renoveringsåtgärder som nu ska ske kommer att förlänga livslängden på byggnaden, inventarier och ytskikt. Församlingen har inväntat färdigställandet av Citybanan för att kunna utföra den välbehövliga restaureringen av kyrkan.

Exteriört görs fasadrenovering och lagningar av koppartak. Invändigt inkluderar entreprenaden omfattade rengöring och konserveringsarbeten, två hissar, nya personalutrymmen, wc-grupper och ytskiktsrenoveringar. Största delen av värmedistributionssystemet med radiatorer byts ut till nytt system. Delvis uppvärmning med golvvärme kommer att införas, ledningarna förläggs i golvfriser och ytor för golvvärme. Huvuddelen av vatten- och avloppsinstallationerna i byggnaden byts ut. Ventilation införs i våtgrupper, kontors- och personalutrymmen. Elinstallationerna är av gammalt datum och i stort behov av utbyte i stora delar av kyrkan. Belysning uppdateras och kompletteras. Nödbelysning, telefon- och datanät, ljudanläggning, åskskydd och larmanläggning kommer att installeras.

– Det är ett spännande – och komplext projekt med stora utmaningar i form av både teknisk och logistisk karaktär, säger Johan Lindberg, VD på M3 Bygg.

Spara den här artikeln

Missa inget! Prenumerera gratis på nyhetsbrevet

Prenumerera på Branschaktuellt’s nyhetsbrev – det är helt kostnadsfritt!