ProjektNy skola blir Varbergs största investering någonsin
4/04/2017 3min lästid

Ny skola blir Varbergs största investering någonsin

4/04/2017 3min lästid
Ny skola blir Varbergs största investering någonsin

Jenny Rydén, processledare & hållbarhetsansvarig på Varbergs Fastighets AB.
Foto: Marie Hidvi

Området i Trönninge står inför en exploatering och en ny skola behövs för att möta framtidens behov.

Varbergs kommun gör sin största investering någonsin genom att bygga ett idrottscentrum och en skola för elever från förskolan till årskurs nio. Området i Trönninge står inför en exploatering och en ny skola behövs för att möta framtidens behov.

Minst 270 miljoner kronor beräknas Trönningeskolan kosta. Det är Varbergs Fastighets AB som på uppdrag av Varbergs kommun uppför den nya skolan. Dessutom byggs ett idrottscentrum i anknytning till skolan om cirka 9 300 kvm BTA som ska användas för skolidrott och föreningsverksamhet. Skolan byggs i två plan och har en totalyta om cirka 9 100 kvm BTA.
— Skolan är utformad som ”den lilla skolan i den stora” med hemvisterna för olika åldrar och med ett gemensamt kunskapscentrum. Utemiljön är utformad för de olika åldersgruppernas behov. Skolan kommer även inrymma ett tillagningskök för 1 200 portioner per dag, säger Fredrik Damfelt, projektchef på Varbergs Fastighet AB.

Fågelvy över den nya skolan i Varberg. Illustration: Fredblad Arkitekter
Fågelvy över den nya skolan i Varberg.
Illustration: Fredblad Arkitekter

När det kommer till att bygga skolor och förskolor ligger utmaningen i att få anläggningarna flexibla och hållbara över tid. Dessutom gäller det att ha med den pedagogiska verksamheten i projekteringen och utförandet, enligt Fredrik Damfelt.

Arkitekten har tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen utarbetat ett lokalprogram som stödjer den pedagogiska visionen. Arbetet har skett i tät dialog med företrädare för verksamheten.
— En stor del av arbetet har handlat om att utforma lokalerna så att de kan användas på rätt sätt i verksamheten. Det handlar bland annat om att hitta en multifunktion för att lokalerna ska användas många timmar, säger Fredrik Damfelt.

Nya skolans café. Illustration: Fredblad Arkitekter
Nya skolans café.
Illustration: Fredblad Arkitekter

En annan aspekt man måste ta hänsyn till är val av material och arbetet kring miljö och energi. Enligt Jenny Rydén, som jobbar med hållbarhetsfrågor på Varbergs Fastighets AB arbetar de med hållbara material som bedöms och registreras av Sunda Hus. Skolan är projekterad med passivhusteknik och som första skola i Varberg certifierats till Miljöbyggnad Guld.
— Det är solceller på skolans tak och för att nyttja den producerade energin till max går eventuellt överskott i första hand till idrottscentret och därefter ut på elnätet, säger Jenny Rydén.

Illustration av skolgården. Illustration: Fredblad Arkitekter
Illustration av skolgården.
Illustration: Fredblad Arkitekter

Ursprungligen har det varit en tight projekttidsplan och Varberg Fastighets AB valde därför att upphandla projektet i partnering.
— Projektering har lett till att vi fått med oss alla aktörers kompetens i tidigt skede och delvis säkra resurser till projektet, säger Fredrik Damfelt. Skolan planeras stå klar läsåret 2017/2018.

Vinster som uppnås genom att bygga enligt Miljöbyggnad Guld
• Effektivare energianvändning
• Sunda materialval
• God inomhusmiljö avseende ljud och ljus
• God ventilation & hög fuktsäkerhet

Text av Myrna Whitaker

Spara den här artikeln

Missa inget! Prenumerera gratis på nyhetsbrevet

Prenumerera på Branschaktuellt’s nyhetsbrev – det är helt kostnadsfritt!