PassivhusTäby fortsätter satsningen på lågenergifastigheter
15/10/2015 3min lästid

Täby fortsätter satsningen på lågenergifastigheter

15/10/2015 3min lästid
Täby fortsätter satsningen på lågenergifastigheter

|

Täby fortsätter satsningen på lågenergifastigheter “Marknaden efterfrågar resurseffektiva byggnader”

Genom dialog med byggherrar, snarare än kommunala särkrav, uppmuntrar Täby kommun hållbart byggande till exempel när det kommer till energieffektivitet.

Det finns många kommuner som vill visa ambition på energiområdet. Kommunala särkrav har varit ett sätt för ansvariga att både styra och premiera byggherrar som väljer att bygga energieffektivt. Detta sätt att arbeta har dock kritiserats från många håll.

I expansiva Täby kommun söker man dialog med byggherrar gällande energieffektivitet och annan resurshushållning snarare än att försöka styra utifrån det kommunala planmonopolet.
– Vi har till exempel ett område som är föremål för exploatering i anslutning till det gamla kommunhuset som ska rivas. Kommunen äger marken och ett 10-tal fastighetsbolag har visat intresse och några varit inne på passivhus, säger Gregor Hackman, miljöchef i Täby kommun.

Han berättar att man har antagit ett miljöprogram för området som man kallar Västra Roslags Näsby i nära anslutning till Roslags Näsby station i Täby.
– I arbetet med att konkretisera programmet – som styr det som kommer att byggas – bjuder vi in byggherrar till dialog. Vi ställer i första hand inte detaljkrav, till exempel i form av uttalade energikrav, utan riktar mer in oss på funktionskrav.

Han menar att energikrav inte är nödvändiga då marknaden har mognat och till exempel flera stora spelare i dag alltid bygger lägst Miljöbyggnad Silver på samtliga projekt.
– Vi har ett annat projekt – Täby Park (före detta Täby Galopp) – där kommunen, JM och Skanska äger olika delar av marken. Här pågår diskussioner om hur ambitiösa vi ska vara på miljöområdet, men jag kan säga att byggherrarna verkligen är med på noterna när det gäller resurshållning.

Gregor Hackman tror att det inte är nödvändigt och inte alltid så effektivt att detaljstyra krav på tekniklösningar eller byggteknik – till exempel passivhus – utan att det bäst löses i samförstånd med byggherrarna.
– De har insett de långsiktiga fördelarna med att bygga energieffektiva byggnader. Marknaden efterfrågar resurseffektiva byggnader både när det kommer till löpande driftskostnader och värdeutveckling.

Han anser att det är därför effektivare att ange inriktningen på en övergripande nivå och låta den som bygger välja tekniska lösningar.
– Som kommun ser vi att vår viktigaste uppgift är att vara framsynta och lägga vår energi på att ta fram attraktiva detaljplaner med tydliga, men övergripande målsättningar kring resurseffektivitet så att aktörerna – vare sig det är privatpersoner, offentliga eller kommersiella dito – inspireras att bygga allt mer hållbart. Vi ska vara med och möjliggöra detta, avslutar Gregor Hackman.

Spara den här artikeln

Missa inget! Prenumerera gratis på nyhetsbrevet

Prenumerera på Branschaktuellt’s nyhetsbrev – det är helt kostnadsfritt!