PassivhusPafs nya kontor får fasad med solpaneler
15/10/2015 4min lästid

Pafs nya kontor får fasad med solpaneler

15/10/2015 4min lästid
Pafs nya kontor får fasad med solpaneler

|

Pafs nya kontor får fasad med solpaneler När Ålandska Paf rustar för framtiden och bygger nytt satsar man på passivhus och flexibel planlösning.

När Ålandska Paf rustar för framtiden och bygger nytt satsar man på passivhus och flexibel planlösning. Och man tar även ut svängarna rent arkitektoniskt.

Åländska spelbolaget Paf grundades i mitten av 1960-talet av välgörenhetsorganisationer på på Åland med syfte att samla in pengar till goda ändamål. Ägarstrukturen är fortfarande oförändrad, men Paf har sedan starten gått från två deltidsanställda till ett modernt internationellt spelbolag med 300 anställda i flera länder. Intäkterna från on-line-spel passerade land och sjö redan år 2005 och bara mellan 2000-2010 donerade man 100 miljoner euro till välgörande ändamål.

En följd av den snabba expansionen har gjort att man vuxit ur båda sina gamla lokaler i Mariehamn på Åland. Just nu byggs Pafs nya huvudkontor och Johanna Backholm, personalchef och vice vd på Paf menar att man bygger i linje med den profil som företaget alltid har haft.
– Pafs målsättning är att vara ett ansvarsfullt företag. Vi jobbar långsiktigt och är intresserade av miljöfrågor och ny teknik. Det nya huvudkontoret kommer att vara ett passivhus där förnyelsebar energi utnyttjas i så hög grad som möjligt. Utgångspunkten är funktionalitet med hållbarhet som kompletterande målsättning, berättar hon.

Det nya kontoret kommer att innebära en stor förbättring även på så vis att man i dag har två separata kontorsplatser på Åland som nu kan samlar på en plats.
– Det kommer att underlätta kommunikation och samverkan och vi är övertygade om att det även ökar produktiviteten.

Hon förklarar att företagskulturen ska kännas, synas och märkas i byggnaden.
– Eftersom vi hela tiden gör justeringar i våra organisationsstruktur och teamsammansättning måste lokalen vara flexibel så att den kan anpassas efter antal och storlek på arbetsgrupper.

Man har också fått inspiration från den senaste forskningen om arbetsmiljö och arbetsplats.
– Det kommer inte att vara stora öppna kontorslandskap, däremot vill vi att alla ska se varandra oavsett var i byggnaden man befinner sig och att det ska skapas många spontana möten i byggnaden.

Det nya huvudkontoret består av en tillbyggnad om drygt 3 000 kvadratmeter i kombination med befintlig byggnad, vilket ger en total våningsyta om 7 636 kvadratmeter då den äldsta kontorsdelen rivits.
– Vi har rivit den del av huset som har sämst energiprestanda och nybyggnaden kommer att vara i passivhusstandard. Den gamla, befintliga delen kommer inte att uppnå fullt samma krav, men vi lufttätar för att komma så när som möjligt. Vi har också förnyat hela ventilationssystemet för att minimera värmeförlusterna.

För de cirka elva miljoner Euro som man nu satsar får man alltså ett nytt huvudkontor som består både av en nybyggd och befintlig – byggnadstekniskt uppgraderad – kontorsfastighet. En mycket stor del av den nya kontorsdelens fasad och tak kommer att kläs med solpaneler.

Mycket passande med tanke på att Åland är den plats i Norden som har flest soltimmar från maj till september.

– Solcellerna kommer att täcka vår minimiförbrukning. Sommartid kommer energibehovet att täckas men under vintertid kommer behovet att kompletteras med vindproducerad el och fjärrvärme. 

Och hon forsätter:
– Merkostnaden har främst att göra med satsningen på solceller på fasad och tak, en investering vi räknar med att få hem i framtiden.

Man har i dagsläget inte bestämt sig för om byggnaden ska certifieras. Arkitekten och passivhusexperten Hans Eek på Passivhuscentrum har dock varit med från projektets start för att säkerställa att bygget görs i enlighet med passivhusnormer.

För entreprenören Byggnadsfirma Hans Mattsson AB – med ett 100-tal stora entreprenader med allt från kontor och industri till bostadshotell – innebär det nya kontoret en rad utmaningar rent byggnadstekniskt.
– De största utmaningarna är de lutande och böjda ytterväggarna som i praktiken ska utföras som ett ” yttertak” samt väggarna som kommer att vara klädda med solpaneler, säger Kjell Mattsson på byggfirman.

Han berättar att detta är det första passivhusprojektet man är involverade i. Man kommer att utföra projektet som ett platsbygge för att på bästa möjliga sätt utföra alla detaljlösningar för täthet ooch så vidare som gäller för passivhus.
Passivhus är något som man satsar på.
– Vi utbildar vår personal genom att gå en passivhuskurs eftersom vi tror att det kommer att uppföras ett större antal passivhus i framtiden med tanke på alla nya krav i byggbestämmelser och i övrigt; Till exempel EU-krav på framtida byggnader.

Samtliga byggnadsarbetare som kommer att vara involverade i projektet har gått kurs hos Hans Eek.

På frågan om projektet haft några särskilda utmaningar för Paf, svarar Johanna Backholm:
– Att få nybyggnaden att passa ihop med befintligt kontor, så att vi får de förbättringar vi vill ha, men att det också funkar rent estetiskt och byggtekniskt.

Det har varit viktigt att också få gehör för kraven på flexibilitet.
– Kontoret ska fungera under en lång tid framöver. Vi har också månat om att hitta en balans mellan att riva ut gammalt och ersätta med nytt och vi försöker bevara befintligt material som är i gott skick så långt det är möjligt, avslutar Johanna Backholm.

Spara den här artikeln

Missa inget! Prenumerera gratis på nyhetsbrevet

Prenumerera på Branschaktuellt’s nyhetsbrev – det är helt kostnadsfritt!