PassivhusSmarta byggelement i trä viktiga pusselbitar i passivhusprojekt
15/10/2015 3min lästid

Smarta byggelement i trä viktiga pusselbitar i passivhusprojekt

15/10/2015 3min lästid
Smarta byggelement i trä viktiga pusselbitar i passivhusprojekt

Genom att använda I-balkar av trä i en byggnads klimatskal kan köldbryggor minimeras på ett enkelt sätt

Genom att använda I-balkar av trä i en byggnads klimatskal, dvs ytterväggar och takkonstruktioner kan köldbryggor minimeras på ett enkelt sätt. I-balkar från Masonite Beams har länge använts bland annat på grund av dessa egenskaper och återfinns vid ett flertal passivhusprojekt i Sverige. Det färskaste exemplet är ett runt hus utanför Växjö.

Inom byggkonstruktion har I-balkar länge varit – och är fortfarande – ett effektivt byggelement som kombinerar såväl låg vikt som begränsad materialåtgång med hög hållfasthet. Stål är förstås det klassiska materialet i I-balkar som begrepp, men byggmaterialleverantören Byggma ASA levererar sedan länge träbjälkar med I-profil under varumärket Masonite Beams.
–    Vi levererar färdiga träbalkar dels ur vårt standardsortiment och dels kapade exakt i de längder som kunden önskar.  Vi utför även projektering och erbjuder prefabricerade stomkomponenter  som är helt kundanpassade för hela eller delar av stomsystem, säger Gunnar Isaksson, konstruktionschef på Masonite Beams.

Han förklarar att deras standardsortiment av I-balkar består av konstruktionslimmade balkar, reglar och syllar. Fläns till balk och regel består av maskinsorterat konstruktionsvirke och livet består av 10 millimeter tjock OSB.  
–    Tidigare bestod balkens liv – precis som namnet antyder – av masonit, men sedan en tid tillbaka används en OSB-skiva, Oriented Stranded Board. Det vill säga en skiva som är tillverkad av restprodukten träspån, där spånen orienteras i de olika skikten för att uppnå önskade hållfasthetsegenskaper.

Balkdimensionerna finns från 200 till 500 millimeters höjd och är i princip hållfasthetsmässigt jämförbara med solida dito, beroende på vilken kapacitet som behövs i det aktuella fallet.
–    Kostnaden för konstruktioner med våra produkter blir ofta konkurrenskraftiga jämfört med motsvarande solida bland annat på grund av  den stora fördelen att I-balken i trä kombinerar låg vikt med hög hållfasthet.  Dessutom minskas produktionskostnaden när man enkelt vill uppnå tjocka konstruktioner med hög grad av isolering. Färre tunga lyft ute på byggen gör I-balken till ett attraktivt alternativ även ur ergonomiskt perspektiv.

Andra fördelar är att den kräver betydligt mindre träråvara än en solid bjälke och att den är formstabil ur fuktrörelsesynpunkt såsom krympning och svällning. Det tunna livet minimerar dessutom köldbryggorna.
–    Det senare är inte minst viktigt vid produktion av passivhus, säger Gunnar Isaksson som är utbildad passivhusexpert genom Intressegruppen Passivhus. Det vill säga enligt den internationella passivhusstandarden.

Masonite Beams har projekterat och levererat stomme och bjälklag till ett flertal passivhusprojekt i Sverige. Högåsskolan i Knivsta och tennishallen Södra Tennis i Växjö är två exempel på detta. Utöver detta har man även levererat till ett antal fristående hus exempelvis Villa Kännåsen i Östersund och till Fiskarhedenvillan.

Några större passivhusprojekt har varit Hedlunda Förskola i Umeå – Sveriges då nordligaste offentliga passivhus – samt Vega Skolan i Vännäs där Sweco i de två senare fallen stått för projekteringen.
–    Ytterligare ett spännande projekt som vi är involverade i är ett pågående passivhus utanför Växjö där vi levererar stommen. Det kommer att bli ett runt passivhus som tack vare den cirkulära formen kommer att minimera värmeförlusterna.

Spara den här artikeln

Missa inget! Prenumerera gratis på nyhetsbrevet

Prenumerera på Branschaktuellt’s nyhetsbrev – det är helt kostnadsfritt!