PassivhusEnergikommissionen studerar energieffektivisering
22/04/2015 2min lästid

Energikommissionen studerar energieffektivisering

22/04/2015 2min lästid
Energikommissionen studerar energieffektivisering

Besökte Passivhuscentrum och CO2mpishuset i Alingsås

CO2mpishuset Passivhus
CO2mpishuset i Alingsu00e5s

Rickard Nordin, Centerpartiets energipolitiske talesperson och ledamot i Energikommissionen och Miljömålsberedningen, besökte under måndagen Passivhuscentrum och CO2mpishuset i Alingsås. Syftet med besöket är att utveckla en djupare förståelse hos Energikommissionen kring vikten av energieffektivisering i energiomställningen samt att få inblick i framtidens gröna jobb i byggindustrin.

På Alströmergymnasiet visades CO2mpishuset upp, som byggprogrammets gymnasieelever nu bygger. CO2mpishuset är Sveriges första 25 kvm hus byggd med passivhusteknik och miljövänliga materialval, ett hus som även bostadsminister Mehmet Kaplan imponerades av tidigare i vår.

Lärandeprojekt CO2mpishuset syftar till att säkra framtida behov av kompetens inom energieffektivt byggande. Detta gör man genom att låta lärare, bygg- och elelever från Ahlströmergymnasiet i Alingsås, byggingenjörsstudenter på hållbart byggande Yrkeshögskolan i Alingsås/Folkuniversitetet och sakkunniga från Passivhuscentrum Västra Götaland samarbeta.

– Eftersom byggnader står för 40 procent av Sveriges slutliga energianvändning och 50 procent av den totala användningen av el i Sverige, är byggnader en av de största energieffektiviseringspotentialerna de närmaste 25 åren och därför en viktig faktor för att lyckas nå satta miljömål, säger Passivhuscentrums verksamhetschef Carlos Andersson.

Vid energieffektivisering bland byggnadsbeståndet frigörs förnyelsebar energi till andra sektorer med större koldioxidutsläpp, exempelvis transport- och industrisektorn. Detta innebär att dessa sektorer kan minska användandet av fossila bränslen och bidra till att miljömålen nås. Enligt de av Sveriges Riksdag satta miljömål, krävs att den totala energianvändingen i bostäder och lokaler ska minskas med 20 procent till år 2020 och 50 procent till år 2050, jämfört med användningen 1995.

– Sparade  kilowattimmar är ofta bättre än ytterligare producerade kilowattimmar. Energieffektivitet måste vara med i diskussionerna, och vi kan inte bara prata  om hur produktionen av förnybar energi ska öka, säger Rickard Nordin. Därför tycker jag att den verksamhet som Passivhuscentrum bedriver är  fantastisk.

Spara den här artikeln

Missa inget! Prenumerera gratis på nyhetsbrevet

Prenumerera på Branschaktuellt’s nyhetsbrev – det är helt kostnadsfritt!