Passivhus”Tävlingar driver utvecklingen framåt”
31/03/2015 3min lästid

”Tävlingar driver utvecklingen framåt”

31/03/2015 3min lästid
”Tävlingar driver utvecklingen framåt”

|

Totalt fick Stockholms stad in hela 16 bidrag till ”Plusenergihus i Norra Djurgårdsstaden – Brofästet”

Markanvisningstävlingar är relativt vanliga, men den tävling som Stockholms stad anordnade våren 2014 skilde sig tydligt från mängden. Tanken var att få fram tävlingsförslag som driver på utvecklingen inom energieffektivitet, livscykeltänkande och arkitektur. Branschaktuellt har pratat med Anders Widerberg som ansvarade för tävlingen från Stockholm Stad.

Totalt fick Stockholms stad in hela 16 bidrag till ”Plusenergihus i Norra Djurgårdsstaden – Brofästet” där ett kvalifikationskrav för flerfamiljshusen var att byggnaderna skulle själva producera mer energi än de gör av med sett över ett år.
– Bara under de senaste fem åren har utvecklingen gått väldigt snabbt när det gäller energieffektivt byggande. Det allt mer gynnsamma förhållandet mellan pris- och energiprestanda på utrustning och material gjorde att vi ville testa detta i en markanvisningstävling, säger Anders Widerberg.

Han berättar att man triggades av formuleringen ”mot plusenergihus” som formulerats i kommunfullmäktiges beslut om övergripande hållbarhetskrav för Norra Djurgårdsstaden.

Visionen från tävlingsledingen var därför att få fram ett vinnande förslag som kunde prestera detta och samtidigt vara nytänkande tekniskt och arkitektoniskt. Mycket förenklat ville man undvika en skokartong med små fönster och med solceller och solpaneler på taket.
– Samtidigt fick det inte bli en ”ingenjörsjulgran”. Det skulle inte bara vara beboeligt utan även praktiskt och ge de boende något extra. Byggnaderna skulle smälta in och kunna bli ett varumärke för Norra Djurgårdsstaden, säger Anders Widerberg.

Tävlingsmomenten utgjordes av ”nettovärme”, livscykelanalys (LCA) och arkitektur och tävlingsledningen imponerades av gensvaret och nivån på förslagen som kom in. Både arkitektoniskt och de tekniska lösningarna.

De fem topprankade förslagen var gedigna och bedömdes var för sig hålla mycket hög nivå. Vinnare blev Stockholms hems bidrag ”plusHus/plusRum”.

Eje Sandberg på Aton Teknikkonsult som ingick i teamet bakom tvåan, bidraget ”Wallfast plusenergihus”, tycker att tävlingsupplägget var ett bra initiativ från Stockholms stad.
–  Tävlingen lockade fram, inte bara spännande arkitektur, utan också nya framåtsyftande tekniklösningar samtidigt som krav på inneklimat och dagsljus med mera fanns som en ram.

Han menar att flera deltagare lyfte fram det viktiga i att de olika kompetensgrupperna som arbetade med förslagen arbetade som team redan från start för att klara uppdraget.
–  Allt för vanligt är annars att arkitekturen låser utformningen utan hänsyn till energikonsekvenserna som det innebär, avslutar Eje Sandberg.

FAKTA / Gemensamt  för tävlingsbidragen
Avgörande för den låga netto värmeenergianvändningen (tävlingspoäng) var i samtliga förslag:
– mycket hög verkningsgrad för värmeåtervinning med FTX-system, > 90 procent
– bra formfaktor (omslutande area genom uppvärmd area)
– mycket låga U-värden för fönster
– isolering av högre kvalitet (låga värmeledningstal) som visserligen kostar mer, men som sänker projektkostnaden genom att väggarna inte behöver bli tjockare.

FAKTA / Vinnaren plusHus/plusRum
Stockholmshem erhöll den högsta sammanlagda poängsumman.
Bedömningsgruppens motivering löd:  
Stockholmshem har tillsammans med arkitekt DinellJohansson presenterat ett mycket väl genomarbetet förslag präglat av helhetstänk för energieffektivitet, egengenerering av energi, goda boendemiljöer med ett intressant och spännande arkitektoniskt uttryck. Tävlingsförslaget kombinerar tävlingens olika delar på ett förtjänstfullt sätt och uppfyller målsättningen att ”bidra till utveckling och nytänkande i miljö- och bostadsbyggande”.

Spara den här artikeln

Missa inget! Prenumerera gratis på nyhetsbrevet

Prenumerera på Branschaktuellt’s nyhetsbrev – det är helt kostnadsfritt!