PassivhusNya klimatfiler devalverar BBR-kraven med 10% för värme
17/03/2015 2min lästid

Nya klimatfiler devalverar BBR-kraven med 10% för värme

17/03/2015 2min lästid
Nya klimatfiler devalverar BBR-kraven med 10% för värme

Men den fråga som nu ställs, är hur Boverket avser agera.

Sveriges Centrum för Nollenergihus har idag informerat Boverket och regeringen om att de skärpta energikrav som nu tagits fram av Boverket kommer bli helt utan resultat. Detta då samtidigt branschen tagit fram nya klimatfiler som gör att kraven kan klaras för produktion av byggnader med större värmeförluster. Skärpningen kommer därmed i många fall helt utebli och för elvärmda småhus blir det tom lägre energikrav på byggnaderna.

I Sverige är det Boverket som anger energikrav för byggande, men de anger inte hur detta ska beräknas och vilka referensvärden som kalkylen ska baseras på.

För att skapa jämförbarhet har ett branschsamarbete kallat Sveby låtit ta fram nya klimatdatafiler som nu baseras på väderdata för 1981-2010 och som i många fall kommer ersätta 30 år äldre datafiler.

För den som räknar på en byggnads energianvändning innebär de nya klimatfilerna, som speglar ett varmare klimat, att dagens energikrav i byggreglerna blir upp till 10 procent lägre.

– Det är ganska anmärkningsvärt att vi nu genom att använda nya klimatfiler slår undan benen för de skärpta energikrav som regeringen beställt och som trätt i kraft den 1 mars, säger Eje Sandberg ordförande i Sveriges Centrum för Nollenergihus. Det hela bottnar i att Boverket valt att inte koppla energikraven till givna klimatfiler eller till data på vad som gäller för normalt brukande av byggnader.

Men den fråga som nu ställs, är hur Boverket avser agera. Är det fritt fram att själv välja klimatfiler och därmed påverka resultatet och är det på detta sätt konkurrensen inom byggandet ska främjas?

Läs brevet till Boverket och regeringen på: http://www.nollhus.se/999721-nya-klimatfiler

Spara den här artikeln

Missa inget! Prenumerera gratis på nyhetsbrevet

Prenumerera på Branschaktuellt’s nyhetsbrev – det är helt kostnadsfritt!