Passivhus”Myt att energieffektivt byggande skulle vara dyrare”
12.09.2013 14:08 3 min lästid

”Myt att energieffektivt byggande skulle vara dyrare”

12.09.2013 14:08 3 min lästid

"Våra kunder vill bygga med 50 procent bättre energiprestanda än BBR"

Marcus Rosenholm
0

Enligt Annelie Mälargård, utvecklingsledare miljö på Skanska medför det inga merkostnader att bygga 50 procent bättre än byggnormerna. Hon baserar sin analys på olika projekt med energieffektiv profil som Skanska varit delaktig i.

Skanska har under senare år skaffat sig en rätt stor praktisk erfarenhet av energieffektivt byggande i olika projekt företaget varit involverat i. Projektens storlek, ambitionsnivå och val av certifiering eller kravspecifikation på energiprestanda har varierat från fall till fall.

Den gemensamma nämnaren att det inte visat sig medföra några fördyringar att bygga 50 procent bättre än den nuvarande byggnormen (BBR).
– Visst är det så att tidiga pilotprojekt haft högre kostnader. Det har dock en naturlig förklaring i att det tar tid att trimma in nya sätt att bygga för arkitekter, materialleverantörer, byggare och byggherrar, säger Anneli Mälargård.

Men så är absolut inte läget idag, menar hon. Utvecklingen har gått fort och hon har sett flera konkreta exempel på hur de olika projekten snabbt lärt sig av varandra.
– Idag leder Skanska arbetssätt med en energiplan fram till ett kostnadseffektivt energiarbete och vi har även en Energiportal där energiförbrukningen i byggnaden kan följas upp kontinuerligt. Förhoppningen är att det ska underlätta ytterligare för kunder att välja grönare byggmetoder när man enkelt kan har kontroll på energiförbrukningen när byggnaden är i drift.

Och hon fortsätter:
– Det finns helt klart en tyngdpunktsförskjutning mot västkusten. Här finns de flesta lågenergiprojekten och den största praktiska erfarenheten, men övriga delar av landet har också påbörjat och byggt lågenergibyggnader.
   
Men helt avgörande för om energieffektivt byggande ska ta fart på allvar är förstås att marknaden efterfrågar detta. Hon tror inte att kommunala särkrav för energieffektivitet som målats upp som fördyrande behöver få denna negativa och bromsande effekt.
– Nej, inte om de samordnas mellan kommunerna. Då kan de tvärtom driva på utvecklingen.

Hon är övertygad om att energieffektivt är framtiden.
– Våra egna undersökningar visar tydligt att våra kunder vill bygga med 50 procent bättre energiprestanda än BBR. Intresset för fastigheter som har en garanterad energiprestanda är stort liksom byggnader som producerar egen energi. Hyresgäster har börjat fråga våra kunder om hur miljövänliga deras byggnader är.

Det är också energifrågor som är den viktigaste frågan framöver i Skanskas kundundersökning när det gäller ”grönt byggande”.
– Hela 44% har listat det som den viktigaste frågan. ”Miljöfrågor” är nummer två på listan med nio procent följt av ”materialval” på sju, avslutar Anneli Mälargård.

Spara den här artikeln

Missa inget! Prenumerera gratis på nyhetsbrevet

Prenumerera på Branschaktuellt’s nyhetsbrev – det är helt kostnadsfritt!