PassivhusPassivhus med guldvittring vid Ljusnans strand
17.10.2012 07:55 3 min lästid

Passivhus med guldvittring vid Ljusnans strand

17.10.2012 07:55 3 min lästid
Bild: Basark

|

I Bollnäs börjar nu stadens första Passivhus ta form.

Marcus Rosenholm
0

I Bollnäs börjar nu stadens första Passivhus ta form. Det är det kommunala bostadsbolaget AB Bollnäs Bostäder som bygger ett flerfamiljshus intill Ljusnans strand. För Bollnäs Bostäder är det ett pilotprojekt då huset är det första som byggs enligt Passivhusprincipen. Idag bor närmare en tredjedel av kommunens alla invånare i företagets bostäder.

– Att sätta spaden i jorden för ett bygge som detta känns mycket inspirerande för oss, säger Anders Wikström, vd för AB Bollnäs Bostäder. Bolaget har drivit detta projekt ända från idén om att kunna bygga på platsen.

– Inom Bollnäs Bostäder har vi under längre tid fört resonemanget om just Passivhus, berättar Anders Wikström. Vi fick igång ett bra miljöarbete för 4 år sedan vilket lett till ett väl fungerande miljöledningssystem. Nu arbetar vi med ett större energiprojekt enligt affärsmodellen EPC – Energy Performance Contracting som är i storleksordningen 60 miljoner och där vi nu har investeringsfasen klar och går in i uppföljningsfasen. Allt detta har gett ett ökat intresse för miljö och energifrågor. Energin är för oss en hög kostnadspost och när man nu kommit så långt med passivhustekniken så är vi redo att prova.

– Vi kan konstatera att merkostnaden inte är så stor vid produktionen och att vi ganska snabbt gör bra förtjänst på energibesparingar. Huset, som både blir ett passivhus och miljöcertifieras med sikte på miljöklass guld, är klart till vintern 2014 och då får vi utvärdera våra erfarenheter från detta. Nu ser vi framför oss förverkligandet av något som vi tror är ett hus som verkligen har framtiden för sig säger Anders Wikström.

Det är det Stockholmsbaserade arkitektkontoret Basark som fått uppdraget att projektera huset. – Det började med att vi fick en förfrågan från Bollnäs Bostäder om att göra en skiss på 24 lägenheter i ett punkthus. Beslut om passivhus kom senare, berättar Johanna Holm Bodin, på Basark.

– Samtidigt ska huset certifieras som miljöbyggnad enligt den högsta miljöklassningen guld. Det är en klassning som ställer krav på både energianvändning, inomhusmiljön och byggnadsmaterial. Som exempel kan nämnas att hyresgästernas upplevelse av klimat, dagsljus, ljud, fukt och ventilation är en av indikatorerna för Guldklassningen.
En viktig del för miljöklassningen är inomhusklimatet både sommar och vinter.

– Vi har därför arbetat mycket med husets fönster och solavskärmning, berättar Cecilia Vikander, handläggare på Basark. Då huset är välisolerat blir det mycket varmt vid soligt väder.

Detta har vi löst med utvändiga, fasta solavskärmningar mot söder och rörliga mot väster och öster. Det är ganska ovanligt med fasta solskydd på bostäder så därför har vi fått ”uppfinna” en egen variant. De består av en plåt som sitter på en konsol en bit ut från väggen. Vinkeln på skärmen och placeringen är avpassad för att minska solinstrålningen när solen står som högst på sommaren men den ska samtidigt inte skymma utsikten. Ljuset strilar in via ett utskuret mönster inspirerat av delsbosöm och avtecknar som en lövskugga i lägenheterna. Den rörliga solavskärmningen består av en vertikalmarkis som ligger utanpå fönstret för att ta bort värmen och styrs med knapptryckning inifrån.

Huset ska också uppfylla de svenska kriterierna för passivhus som är utvecklade av en expertgrupp utsedd av Forum för Energieffektiva Byggnader (FEBY).

För Bollnäs Bostäder är det första gången man bygger ett Passivhus. Målsättningen framöver är att man ska bygga minst 20 lägenheter om året med den klassningen.

Lägenheterna varierar mellan 2 – 4 rum och kök och byggs med öppna planlösningar. De har genomgående hög standard, ekparkett och kök med modern design. Badrummen är kaklade och har klinker på golvet. Högst upp, på sjunde våningen, byggs de största lägenheterna. Det blir två stycken 4-rums lägenheter på 109 m² med två stora terrasser var. Alla övriga lägenheter har inglasade balkonger. Huset är utformat så att samtliga lägenheter ska få utsikt mot Ljusnans vattenspegel från balkonger och terrasser.

För att klara de höga kraven som ställs på ett passivhus krävs ett nära samarbete i projektgruppen och en noggrannare projektering. I byggskedet är utförandet extra viktigt för att få ett tätt hus vilket kontrolleras med provtryckningar. I slutändan leder den högre noggrannheten också till ett hus med högre kvalitet.

– Den kubiska formen på huskroppen lämpar sig mycket bra som passivhus eftersom klimatskalets yta i förhållande till golvytan då blir så liten som möjligt, säger Cecilia Vikander. Ett passivhus är ett extra välisolerat hus som saknar ett traditionellt uppvärmningssystem. Ytterväggen består i det här fallet av lättbetong med två lager isolering och puts. Den är även putsad på insidan vilket gör väggen extra tät. Huset värms i huvudsak upp av spillvärme från elektriska apparater, människor och belysning. De kallaste dagarna kommer tillskottsvärmen från fjärrvärme som distribueras via golvvärmeslingor. Solpaneler på taket värmer upp husets varmvatten.

Tilluften tas in via en värmeväxlare i ett fläktrum på vindsplanet. Där förvärms den friska luften av frånluften innan den når lägenheterna. En inomhustemperatur på 21 grader har varit dimensionerande. Den totala energiförbrukningen beräknas bli under 45 kWh/m² jämfört med Boverkets byggreglers krav på 130 kWh/m².

Lägenheterna uppfyller dagens krav på tillgänglighet och är därför lämpliga för alla åldersgrupper. På tomten finns också möjlighet att bygga ytterligare ett likadant hus.

Ljusnan har fått ett nytt energismart landmärke att avspegla och vi hoppas att projektet får fler liknande efterföljare framöver, avslutar Johanna Holm Bodin.

Spara den här artikeln

Missa inget! Prenumerera gratis på nyhetsbrevet

Prenumerera på Branschaktuellt’s nyhetsbrev – det är helt kostnadsfritt!