PassivhusSveriges största passivhusskola byggs i Älmhult
13/05/2017 3min lästid

Sveriges största passivhusskola byggs i Älmhult

13/05/2017 3min lästid
Sveriges största passivhusskola byggs i Älmhult

Skolbyggnaden omfattar 10 500 kvm BTA och är en kompakt byggnad med mycket betong. Entrén upplevs som öppen och luftig. Det finns även mindre miljöer för gruppstudier.
Foto/illustration: Horisont Arkitekter AB

Med världsföretaget IKEA på orten marknadsförs hela Älmhults kommun som ”Home of the Home”

Med världsföretaget IKEA på orten marknadsförs hela Älmhults kommun som ”Home of the Home”.  Med IKEAs ca 5 000 anställda, varav många internationella, växer kommunen generellt, därmed också efterfrågan på fler skolplatser både i den svenska grundskolan och den internationella skolan.

För att tillmötesgå behovet bygger Älmhults kommun en helt ny skola, Elmeskolan, som blir Sveriges hitintills största passivhusskola med plats för 400 elever på internationella (åk F-10) och ytterligare 300 elever i traditionell grundskola (åk F-6) samt en förskola med plats för 100 barn.

Passivhus kan låta tekniskt besvärligt om man inte sätter sig in i vad det egentligen innebär. När Älmhults kommun beslutade att bygga en helt ny skola startade det hela med en motion om att bygga energieffektivt. Beslutet landade i passivhus. Tomas Lindgren, Knivsta kommun, som byggt passivhus tidigare, konsulterades. Totalentreprenaden fick samverkansformen partnering. Dynacon Construction i Växjö blev totalentreprenör.

Sveriges hitintills största passivhusskola med plats för 400 elever på internationella (åk F-10) och ytterligare 300 elever i traditionell grundskola (åk F-6) samt en förskola med plats för 100 barn byggs i Älmhult. Foto/illustration: Horisont Arkitekter AB
Sveriges hitintills största passivhusskola med plats för 400 elever på internationella (åk F-10) och ytterligare 300 elever i traditionell grundskola (åk F-6) samt en förskola med plats för 100 barn byggs i Älmhult.
Foto/illustration: Horisont Arkitekter AB

– Vi hade ritat ganska långt på byggnaden innan vi fastnade för partneringsamarbete. Vi designade ett ganska kompakt hus redan från början och gjorde inga större eftergifter på vare sig tekniska lösningar eller materialval. Man ska bara tänka lite noggrannare på att välja rätt produkter och metoder, vilka tar hänsyn till passivhusets krav på täthet, identifiera och eliminera köldbryggor osv, säger Mikael Gustafsson, ansvarig arkitekt på Horisont Arkitekter i Malmö.

Ventilationen är den samma som i traditionella hus och man borrar för bergvärme och kyla, värmepumpar installeras, likaså FTX ventilation med hög verkningsgrad.

– I övrigt är det ett traditionellt bygge men där vi tänkt till en extra gång. Fasaderna består av prefabricerade betongelement. Dessa har också trimmats för att klara passivhuskravet. Vi ändrade från traditionell cellplast till en högvärdig för att minska väggtjockleken. Isolering på kantbalken ökade med 80 mm, vilket resulterade i att temperaturen på golvet innanför ytterväggen steg från 15 till 18 grader. Vi har förskjutna fönsteröppningar med överisolering i fönsterkarmen. Vi gick från standard till anpassad lösning, förklarar Lars Lund, fastighetschef i Älmhults kommun.

Skolbyggnaden omfattar 10 500 kvm BTA och byggs i två plan med teknikutrymmen på ett tredje plan. Skolan har ett stort tillagningskök för 800 portioner. Frysar har placerats i en sidobyggnad, utanför klimatskalet, för att inte spilla kyla till huset. Kylan i kylaggregatet återanvänds. Medel u-värdet är 0,14 W/m2K, varav fönsterpartierna är 0,8, golven 0,12, tak 0,006 och väggar 0,11. Utvändiga solskydd av väv är integrerade i fönsterkonstruktionen.

– Skolan är en kompakt byggnad med mycket betong. Med fönstersättningar har vi trollat ner volymen så att skolan inte upplevs som en tung prefabbyggnad. Vi har olika kulörer, fönster, ramar och detaljer utvändigt samt loftgångar med detaljer i, förklarar Lars Lund.

Det finns en ca 150 kvm stor atriumgård som släpper in dagsljus och foajén är öppen och välkomnande. Undervisningsrummen har nya pedagogiska lösningar som gör att eleverna dels kan arbeta i mindre grupper, men som också främjar samverkan mellan fritids och den vanliga skolgången. Detta för att nyttjandegraden i lokalerna ska bli så stor som möjligt.

Här finns integrationslösningar, bibliotek, administration och personalutrymmen som lever upp till en modern skola.

Den 22 augusti kommer eleverna och då ska skolan vara klar. De fem förskoleavdelningarna beräknas bli färdiga först till årsskiftet.

Spara den här artikeln

Missa inget! Prenumerera gratis på nyhetsbrevet

Prenumerera på Branschaktuellt’s nyhetsbrev – det är helt kostnadsfritt!