+ Nyheter om passivhus i Sverige

Energieffektivisering är framtiden. Passivhus tillvaratar den värme som avges från exempelvis människor, vitvaror och belysning, och återanvänder den värmen för uppvärmning av huset.

2017-10-05 Åhlin & Ekeroth bygger passivhus i jätteformat https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2017/10/Tinnerbackshuset_foto_SWECO.jpg

Åhlin & Ekeroth bygger passivhus i jätteformat

Byggindustrin Passivhus

En helt ny byggnad på över 24 000 m2 inom Universitetssjukhuset i Linköping, som med passivhusteknik ska bli en av landets energisnålaste sjukhusbyggnader.

2017-05-31 Nollenergiprojekt skapar internationellt intresse https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2017/05/byggnyheter-om-skanskas-nollenergihus-som-visas-hållbarhets-konferens.jpg

Nollenergiprojekt skapar internationellt intresse

Bostad Passivhus

Skanskas projekt Solallén har utsetts till ett av de fem bästa svenska hållbara byggprojekten.

2017-09-13 Sveriges största passivhusskola byggs i Älmhult https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2017/09/Elmeskolan3.jpg

Sveriges största passivhusskola byggs i Älmhult

Passivhus

Med världsföretaget IKEA på orten marknadsförs hela Älmhults kommun som ”Home of the Home”

2017-03-30 Kompetenskrav viktigare vid energieffektivt byggande https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2017/03/Ing-Marie-Odegren-vd-allingsåshem-brogården.jpg

Kompetenskrav viktigare vid energieffektivt byggande

Passivhus

Det kommunala fastighetsbolaget bygger numera allt i passivhusteknik.

2019-06-07 Sveriges största passivhusprojekt https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2017/03/sveriges-storsta-passivhus-malmo-byggherre-skanska-nya-hem-malmo-live.jpg

Sveriges största passivhusprojekt

Brf Passivhus

Byggnaderna Brf Tenoren och Brf Sopranen har nu tagit täten som Sveriges största certifierade passivhusprojekt.

2017-03-07 Unik fönsterprofil för den nordiska marknaden https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2017/03/schuco.jpg

Unik fönsterprofil för den nordiska marknaden

Passivhus

Det borgar för en bättre total energiprestanda för den investering kunden gör.

2015-10-15 Energieffektiva byggnader utmaning för projektledare https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2015/10/Hyllievngskolan.jpg

Energieffektiva byggnader utmaning för projektledare

Passivhus

Ofta ska djärv arkitektur och krav på funktionalitet och flexibilitet kombineras med stränga krav på täthet.

2015-10-15 Täby fortsätter satsningen på lågenergifastigheter https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2015/10/Vstra Roslags Nsby ILLUSTRATION Utopia.jpg

Täby fortsätter satsningen på lågenergifastigheter

Passivhus

Täby fortsätter satsningen på lågenergifastigheter ”Marknaden efterfrågar resurseffektiva byggnader”

2015-10-15 Pafs nya kontor får fasad med solpaneler https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2015/10/paf_aland_murmans_hans_eek.jpg

Pafs nya kontor får fasad med solpaneler

Passivhus

Pafs nya kontor får fasad med solpaneler När Ålandska Paf rustar för framtiden och bygger nytt satsar man på passivhus och flexibel planlösning.

2015-10-15 Smarta byggelement i trä viktiga pusselbitar i passivhusprojekt https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2015/10/140471 K20_1-02 3D frg.jpg

Smarta byggelement i trä viktiga pusselbitar i passivhusprojekt

Passivhus

Genom att använda I-balkar av trä i en byggnads klimatskal kan köldbryggor minimeras på ett enkelt sätt