Papper & MassaKTH och Stora Enso i strategiskt samarbete
11/05/2016 3min lästid

KTH och Stora Enso i strategiskt samarbete

11/05/2016 3min lästid
KTH och Stora Enso i strategiskt samarbete

|

KTH och Stora Enso i strategiskt samarbete Avsiktsförklaring nu undertecknad.

Det finns stora möjligheter till samarbeten mellan KTH och Stora Enso inom ett flertal områden – inte bara inom direkt skogsrelaterade frågor.

Det framkom när de båda parterna nyligen tecknade en avsiktsförklaring för framtiden. Därmed blir Stora Enso det elfte företaget som KTH ingår ett strategiskt partnerskap med.

Biopolymerer och trämekanik, men även smarta förpackningar och nya lösningar inom automation, artificiell intelligens och big data. Det är några av de områden där Stora Enso ser stora utmaningar och möjligheter och där företaget räknar med att få stor nytta av det strategiska partnerskapet med KTH.

Nya material baserade på biopolymerer är ett stort tillväxtområde för skogsindustrin. Även där behöver man tillgång till kompetens från KTH, både ny forskning och ingenjörer som är utbildade inom området.

– Om vi till exempel ska titta på nästa generations biopolymerer, som kanske kommer att börja levereras om tio till femton år, måste vi börja med det redan nu. Över huvud taget tror jag att vår industri måste börja tänka lite längre framåt i tiden. Därför är ett sådant här samarbete med KTH oerhört viktigt för oss, säger Stora Ensos VD Karl-Henrik Sundström.

Digitalisering, big data, artificiell intelligens och automation är viktiga områden för Stora Enso, framför allt ur produktivitetssynpunkt.

– I Finland har börjat med experiment, som vi nu ska fortsätta med i Sverige, som går ut på att man kan öka produktiviteten med upp till 50 procent om man kan handplocka vilka rundträd man tar in till sågverket. Det är ju en jättestor produktivitetsökning. I synnerhet när vedråvaran står för nästan 80 procent av försäljningspriset. Det här är ju jätteintressant för oss. Och här behöver vi ha samarbetspartner inom olika områden. För det här kan ju vi inte utveckla själva, säger Karl-Henrik Sundström.

Det faktum att Stora Enso har behov av samarbeten inom många av KTH:s kompetensområden välkomnas av Margareta Norell Bergendahl, vice rektor inom samverkansfrågor på KTH.

– För att Stora Enso ska ha nytta av ett sådan här samarbete är det viktigt att de får tillgång till så många av KTH:s skolor som möjligt. Det här känns jättespännande, säger hon.

I det nya strategiska partnerskapet ska de båda parterna utveckla samarbetsområden med utgångspunkt i behov som identifieras i en årlig dialog mellan KTH:s och Stora Ensos ledning. Samarbetena ska leda till långsiktig kunskapsutveckling, gemensam forskning och utveckling av innovationsförmåga. Något som är till nytta för bägge parter.

En prioriterad fråga för Stora Ensos utveckling är god tillgång till relevant kompetens. Därför ska KTH och Stora Enso fördjupa samarbetet för såväl kompetensförsörjning till Stora Enso som studentrekrytering till KTH. Ett viktigt led i detta är att informera om vilka nya möjligheter som finns inom skogsindustrin för ingenjörer inom flera olika områden.

– Det finns otroligt mycket att göra i vår industri, vilket innebär att vi kan attrahera väldigt intressanta människor. Kan vi göra skogen och skogsnäringen lite mer populär kommer fler att söka in på denna typ av program på KTH, säger Karl-Henrik Sundström.

Mobilitet – eller personrörlighet – är en viktig fråga för KTH när det gäller samarbeten av detta slag. Att personal från partnerföretaget är verksamma på KTH under en tid och att forskare och lärare på KTH tillbringar tid på partnerföretaget.

– Vi ser gärna att vi får in adjungerade professorer och yngre ingenjörer och forskare, som vi kallar affilierad fakultet. Och även då att man kan få KTH-forskare att under en period spendera tid hos något av våra strategiska partnerföretag, säger KTH:s rektor Peter Gudmundson.

Spara den här artikeln

Missa inget! Prenumerera gratis på nyhetsbrevet

Prenumerera på Branschaktuellt’s nyhetsbrev – det är helt kostnadsfritt!