Papper & MassaVirkespriserna har sjunkit: ”Svag återhämtning”
27/01/2021 2min lästid

Virkespriserna har sjunkit: ”Svag återhämtning”

27/01/2021 2min lästid
Virkespriserna har sjunkit: ”Svag återhämtning”

Störst var minskningen i region Mellan.

Skogsstyrelsens sammanställning över priser för leveransvirke visar på sjunkande priser jämfört med 2019. Massavedspriset minskade elva procent och för sågtimmer sju procent.

2020 sjönk massavedspriserna med 11 procent jämfört med 2019 medan sågtimmerpriset sjönk med 7 procent. Det kan jämföras med året innan då massavedspriset ökade med knappt 8 procent och priset för sågtimmer med 1 procent.

Störst nedgång i region Mellan

Regionalt sjönk priserna mest i region Mellan där massavedspriserna sjönk med 13 procent under 2020 jämfört med 2019. I region Syd och Nord sjönk massavedspriserna med 11 respektive 4 procent.

Även utvecklingen för sågtimmerpriserna visar på störst förändring i region Mellan där priserna sjönk med 9 procent under 2020 jämfört med 2019. I region Syd sjönk priserna med 7 procent och i region Nord sjönk priset på sågtimmer med 3 procent under 2020 jämfört med 2019.

Viss återhämtning

Virkespriset för sågtimmer för fjärde kvartalet återhämtade sig något i jämförelse med tredje kvartalet 2020 och steg med 5 procent. Priset på massaved fortsatte däremot nedåt och sjönk med 3 procent. Regionala skillnader finns även för priset på massaved och i region Nord sjönk priserna med knappt 11 procent jämfört med tredje kvartalet 2020.

Fakta: virke och pris

  • Leveransvirke är ett leveranssätt som innebär att skogsägaren själv, med hjälp av anställda eller entreprenörer, levererar virket till bilväg. Leveransvirke utgör mindre än 10 procent av totala virkesförsäljningen.
  • Genomsnittspriserna är volymvägda rundvirkeskvantiteter, de gäller löpande priser där hänsyn inte har tagits till inflationen.

Spara den här artikeln

Missa inget! Prenumerera gratis på nyhetsbrevet

Prenumerera på Branschaktuellt’s nyhetsbrev – det är helt kostnadsfritt!