Olja & RaffinaderierEmpower underhåller Stora Ensos nya bioraffinaderi
10/12/2014 2min lästid

Empower underhåller Stora Ensos nya bioraffinaderi

10/12/2014 2min lästid
Empower underhåller Stora Ensos nya bioraffinaderi

Underhåller bioraffinaderi som byggs på massafabriken Sunila i Kotka.

Stora Enso och Empower har tecknat ett flerårigt tjänsteavtal gällande underhåll av det bioraffinaderi som byggs på massafabriken Sunila i Kotka. Målet är att öppna bioraffinaderiet i början av 2015.

Genom sin investering i Sunila inleder Stora Enso en ny ligninaffärsverksamhet i bioraffinaderiet. Avskiljningen av lignin från svartlut och förbränning av ligninet kommer att ersätta cirka 90 procent av naturgasen och därigenom minska fabrikens koldioxidutsläpp. Projektet är viktigt för hela koncernen och kommer även att ge skjuts åt Stora Ensos övergång mot ett företag som tillverkar förny-bara material. Lignin kan även utnyttjas inom bygg- och bilindustrin, eftersom det erbjuder hållbara alternativ till de fenoler som används i faner- och träpanellim och polyolet i skum.

”Detta är en naturlig fortsättning på det goda samarbete som Stora Enso och Empower har haft i Sunila redan i flera års tid. Vi har varit mycket nöjda med Empowers verksamhet i Sunila. Avskilj-ningsprocessen för lignin är utmanande och ställer speciella krav även på underhållet. Jag är över-tygad om att Empower som underhållsbolag klarar av att svara upp mot denna krävande utma-ning”, säger Olli-Pekka Reunanen, fabriksdirektör på Stora Enso Sunila.

”Vi är mycket nöjda med att vårt samarbete utökats till att även omfatta underhållsansvaret för denna globalt unika anläggning. Det ger oss nya möjligheter att expandera vår underhållskompe-tens även till framtidens nya bioproduktionstekniker”, konstaterar Jari Simola, affärsområdeschef O&M Industry Division Empower Oy

 

Spara den här artikeln

Missa inget! Prenumerera gratis på nyhetsbrevet

Prenumerera på Branschaktuellt’s nyhetsbrev – det är helt kostnadsfritt!