Olja & RaffinaderierReportage: Preemraff Lysekil
30/10/2019 3min lästid

Reportage: Preemraff Lysekil

30/10/2019 3min lästid
Reportage: Preemraff Lysekil

Den nya VGO-anläggningen. Foto: Preem

En investering för ett hållbart samhälle.

I våras
invigdes den nya anläggningen för produktion av vakuumgasolja (VGO) vid
Preemraff i Lysekil. Investeringen på cirka 1,6 miljarder kronor gör Preem
självförsörjande på VGO, en viktig del i produktionen av diesel och bensin,
vilket också minskar importerna till
raffinaderiet. 

Nästa steg
för Preems utveckling är att minska produktionen av den högsvavliga tjockoljan
till förmån för lågsvavliga transportbränslen. Raffinaderiet i Lysekil tillhör
de mest moderna och miljö- och energieffektiva raffinaderierna i Europa. Med
den nya anläggningen stärker företaget sin position i branschen och regionen
och kan fortsätta omställningen till ett hållbart samhälle.

– Sverige
har satt höga miljö- och klimatmål och regeringen arbetar för att ständigt öka
takten i respektive sektorer i samhället – något som vi välkomnar. Preem har
länge arbetat med att utveckla energieffektiva processer vilket i sin tur leder
till lägre utsläpp. Vi har även under åren genomfört en rad stora och
viktiga projekt för att fortsätta vår resa mot ett hållbart samhälle, berättar Sofia Lagerkvist,
produktionschef för Preems raffinaderi i Lysekil. 

Förnybara
drivmedel

Preem lägger stor kraft på att utveckla bränslen som minskar
bolagets miljö- och klimatpåverkan. (se faktaruta). Under
produktionsprocessen renas svavlet bort för att senare återvinnas och säljas
till övrig kemiindustri och i den nya anläggningen vid Preemraff i Lysekil
värmeväxlas olika interna strömmar för att optimera energianvändningen.

– Råoljan
raffineras och uppdelas i olika beståndsdelar med olika kokpunkter. Värmen som
blir över från raffineringsprocessen återanvänder vi genom att värmeväxla från
ett medium till ett annat. Vi vill tillföra så lite energi som möjligt i våra
processer. 

Självförsörjande
ett viktigt mål

Den
befintliga vakuumdestillationsanläggningen i Lysekil blev tillslut en begränsning kapacitetsmässigt
och skapade en flaskhals i produktionsprocessen.

– Vi har i
många år importerat vakuumgasolja men det är billigare att producera den själv,
vilket bland annat var drivkraften i vårt beslut att bygga den nya.
Investeringen möjliggör också att vi kommer kunna ta emot och uppgradera tyngre
fraktioner från andra raffinaderier i Europa som inte har samma moderna
raffinaderissystem. Vi kommer med andra ord ett steg närmare vårt mål, att leda
omvandlingen mot ett hållbart samhälle.

Spara den här artikeln

Missa inget! Prenumerera gratis på nyhetsbrevet

Prenumerera på Branschaktuellt’s nyhetsbrev – det är helt kostnadsfritt!