+ Reportage från byggindustrin i Sverige

2019-12-20 Mälarenergis senaste satsning: Block 7 https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/12/malarenergi-lars-erik-hassler.jpg

Mälarenergis senaste satsning: Block 7

Energi Reportage

Branschaktuellt var på besök hos Mälarenergi för att kika på den nya satsningen Block 7.

2019-08-15 Smart flexibilitet i nya Peab Center https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/08/peab-center.png

Smart flexibilitet i nya Peab Center

Mässor Projekt Reportage

Om några år är tanken att området ska bestå av hela 1 500 nya bostäder.

2019-08-05 Kraftvärmeanläggningen vid Högbytorp https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/08/eon-hogbytorp-foto-eon.jpg

Kraftvärmeanläggningen vid Högbytorp

Eldistribution Fjärrvärme Reportage

Det klockrenaste exemplet på cirkulär ekonomi, så beskriver regionchef Lena Berglund från Eon, kretsloppsanläggningen vid Högbytorp i sin helhet

2019-08-05 Här möts sjöfart, järnväg och lastbilstrafik https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/08/helsingborgs-hamn.jpg

Här möts sjöfart, järnväg och lastbilstrafik

Hamnar Reportage

”Vår och stadens framtid är tätt sammanflätade där bådas verksamheter är beroende av varandra i ett gynnsamt förhållande.”

2019-06-27 Rosenbad får rejält ansiktslyft https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/06/bild-3.jpg

Rosenbad får rejält ansiktslyft

Reportage

”Statligt byggnadsminne och en hyresgäst med höga säkerhetskrav, dessa krav går delvis emot varandra”

2019-06-27 Rosenbad får rejält ansiktslyft https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/06/bild2.jpg

Rosenbad får rejält ansiktslyft

Mässor Reportage

”Statligt byggnadsminne och en hyresgäst med höga säkerhetskrav, dessa krav går delvis emot varandra”

2019-12-20 Special: Intervju med Patrik Höstmad om framtidens stadsutveckling https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/06/hostmad-reportage.jpg

Special: Intervju med Patrik Höstmad om framtidens stadsutveckling

Arkitektur Bostad Galleria Kontor Mässor Projekt Reportage Skola

Vilka är de största fördelarna med en tät blandstad? Och varför vill allt fler bo centralt? Myrna Whitaker ställer frågor om framtidens stadsutveckling till docenten Patrik Höstmad.