2020-06-03 Henriksdals Reningsverk blir toppmodernt https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2020/06/henriksdals-reningsverk-bygge-mikael-ullén.jpg

Henriksdals Reningsverk blir toppmodernt

Foto: Mikael Ullén
Foto: Mikael Ullén
Reportage

Mellan Stockholm och Nacka ligger ett av Stockholm Vattens avloppsreningsverk. På 300 000 m² och cirka 18 kilometer tunnlar är Henriksdals avloppsreningsverk ett av de största verken i Europa insprängt i berg.

Henriksdalsverket invigdes 1941 med kapacitet för att rena närmare 150 000 m3 avloppsvatten per dygn. Tolv år senare hade staden vuxit kraftigt och man tog beslutet att bygga ut verket. Senare kompletterade man reningsprocessen med en kemisk och en biologisk metod och under 1990-talet gjordes åtgärder för att förbättra kväve och fosforreningen. Nu är det dags igen, reningsverket byggs ut för att möta ett växande Stockholm.
─ Vi bygger ut reningsverket, uppgraderar och optimerar det med ny reningsteknik, så kallad membranteknik (MBR). Reningsverket består idag av två delar: en anläggning i Henriksdal och en under Hammarbybacken (Sicklaanläggnigen). Förändringar görs i båda anläggningarna och alla ombyggnadsarbeten utförs medan reningsverket är i drift, berättar Stefan Rosengren, projektchef och fortsätter:

─ Vi ökar effekten och kapaciteten till helt nya nivåer, utan att egentligen göra så stora skillnader i fotavtrycket. Med membranteknik kan vi få genom mycket mer vatten och rena det till högre grad men på samma yta som vi har sedan tidigare. Just nu pågår ungefär ett 20-tal entreprenader så det är fullt upp.

Henriksdals reningsverk, bergarbeten Lugnet. Foto: Mikael Ullén

Samlad verksamhet

En av sju biolinjer byggs också om och ska driftsättas under sommaren 2020. Uppe på berget sprängs det för slamhantering och den nuvarande slamavvattningen som idag ligger i Bromma och i Sickla ska byggas in i berget så att man stör omgivningen mindre och så att verksamheten centreras.  
─ Vi har även börjat arbeta i Sickla-anläggningen som ligger under Hammarby backe. Där har vi börjat spränga. Det är ett bergarbete som kommer pågå i tre år. Vi ska plocka ut 530 000 kubikmeter fast berg (som kan fylla globen), ett otroligt spännande arbete. Sen ska en pumpstation komma på plats, en grovrening och försedimentering.

Det är mycket som händer samtidigt, med andra ord. Men Stefan Rosengren har stor tilltro till projekteringen och teamen på plats.
─ Vi har en stor organisation och byggledning som jobbar med projektet, drygt 100 personer. Eftersom anläggningen måste fungera under hela projektet ställer det väldigt höga krav på samordning. Det är en riktigt utmaning, men jag tycker att i det stora hela att förståelsen har varit väldigt god hos entreprenörerna, hur komplext det är och hur viktigt det är att vi gör rätt.

FAKTA

I avloppsreningsverken renas avloppsvattnet med mekaniska, kemiska och biologiska metoder innan det släpps ut i Östersjön. Här renas allt från avloppsvatten från hushåll till industrier. Till reningsverken kommer även dagvatten, det vill säga regnvatten och smältvatten från snö. Restprodukter som blir över, som biogas, fjärrvärme och ett näringsrikt slam tillförs till samhället igen.

Text av Jessica Nejman

Artikeln publicerades först i Bygg- och Fastighet nr 2 2020.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!