2020-05-26 Arena för liv och rörelse – Studenternas byggs på nytt https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2020/05/Johan-Quarfordt-projektledare-på-Sportfastigheter.jpg

Arena för liv och rörelse – Studenternas byggs på nytt

Johan Quarfordt, projektledare på Sportfastigheter. Foto: Jeanette Hägglund
Johan Quarfordt, projektledare på Sportfastigheter. Foto: Jeanette Hägglund
Reportage

1909 skapades Studenternas i Uppsala som en toppmodern idrottsplats. Det pågående bygget av fotbollsarenan har målsättningen att skapa mer liv och rörelse i området. Dessutom blir den Sveriges första HBTQ-anpassade arena.

Den ursprungliga Studenternas idrottsplats färdigställdes 1909 och den pågående byggnationen är den största i anläggningens historia. Utvecklingen är en del av Uppsala kommuns vision om att utveckla området från en idrottsplats till en mer levande och tillgänglig mötesplats för alla uppsalabor och besökare.

Hösten 2015 fick Sportfastigheter uppdraget av Uppsala kommun att modernisera Studenternas med en ny huvudarena som anpassas för fotboll med en publikkapacitet på 10 000 besökare, lounger och nya samlingsytor. I anslutning till arenan byggs även kontorslokaler, gym, café och restaurang. Bygget av fotbollsarenan satte igång hösten 2017 och beräknas vara färdigt under 2020. Färdigställandet av kontorslokaler fortsätter under 2021. Det är FOJAB arkitekter som har utformat den nya arenan, som nu efter två och ett halvt år är i slutförandefasen.

– Vi är i slutskedet och håller på att färdigställa system och detaljer innan vi lämnar över arenan med tillhörande lokaler till vår hyresgäst som är Uppsala kommun Idrott och Fritid, säger Johan Quarfordt, projektledare på Sportfastigheter som ansvarar för och leder arbetet med Studenternas.

Konstgräset uppfyller FIFA Quality Pro-krav, planen är uppvärmd och kommer kunna användas året om. Fotbollsplanen har flyttats 25 meter söderut och frigjort en ny torgyta mellan arenan och stadsträdgården.

– Nu väntar en hel del markarbeten framförallt på torgytan mellan arenan och stadsträdgården. Arbetet kommer pågå under hela fotbollssäsongen och fram till slutet av året, säger Johan Quarfordt.

Det har varit träning och seriespel under hela byggnationen. För att garantera en tillgänglig och säker arena under bygget krävs en hel del logistik, menar Johan Quarfordt.

– Med en trång byggarbetsplats är fungerande logistik avgörande för ett lyckat resultat. Vi har periodvis brottats med utmaningen att var 14e dag tillgängliggöra yta för fotbollsmatcher med tusentals åskådare, men det har även varit väldigt lärorikt och givande, säger han och fortsätter:

– Vi har dessutom ett intensivt gång- och cykelstråk som går mellan stadsträdgården och arenaområdet. Det är en hel del trafiklösningar som vi behöver göra. Det handlar om oskyddade trafikanter och det måste man ta hänsyn till.

Hur har arenan bemötts av allmänheten?

– Reaktionerna har varit väldigt positiva så här långt. Även från de som kanske inte är så fotbollsintresserade. Jag hoppas att vi kommer leva upp till de förväntningar som finns på den nya arenan, avslutar Johan Quarfordt.

Illustration: Fojab Arkitekter

Studenternas kommer att bli Sveriges första HBTQ-anpassade arena. Lokalerna anpassas bland annat med duschbås och könsneutrala toaletter. Personal och föreningar utbildas, vilket kommunen hoppas ska leda till ökad förståelse för normkritik och inkluderandet av fler folkgrupper.

Ewa Wennmark, jämställdshetssamordnare vid Uppsala kommun är ytterst positiv till diplomeringen.

– Det är jätteroligt att vi är först ut med en HBTQ-anpassad arena. Vi jobbar mycket med trygghet, inkludering och tillgänglighet både vad det gäller nybyggnationer som föreningsutveckling. Vår målsättning är att alla ska kunna utöva eller ta del av sin idrott oavsett tillhörighet. Men det krävs mer arbete med jämställdhets- och jämlikhetsfrågor inom idrotten, för än ligger idrotten lite efter i dessa frågor, avslutar Ewa Wennmark.

Artikeln publicerades först i Bygg- och fastighetstidningen #2 2020.

Text av Jesper Norell

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!