2020-05-06 Blomstrande mur-och putsmarknad göder kompetensbrist https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2020/05/murare-puts-johan-onno.jpg

Blomstrande mur-och putsmarknad göder kompetensbrist

Johan Onno, vd för SPEF, branschföreningen för murat och putsat byggande. Bildkälla: SPEF
Johan Onno, vd för SPEF, branschföreningen för murat och putsat byggande. Bildkälla: SPEF
Reportage

De långsiktiga fördelarna för miljön och utvecklade designmöjligheter har gett teglet ett välförtjänt uppsving. Samtidigt råder en stor brist på murare.

– Det är en gynnsam marknad just nu men det behövs fler murare med rätt kompetens. Vi uppskattar att det saknas ungefär 500 murare i dag bara bland våra medlemsföretag, säger Johan Onno, vd för SPEF, branschföreningen för murat och putsat byggande med drygt 80 medlemsföretag över hela landet.

Säkrar kompetens

Föreningen som räknar sin start från 1966 har som huvudsyfte att öka det murade och putsade byggandet. SPEF tar även fram utbildningsmaterial till de kurser som medlemsföretagen måste genomgå i syfte att säkerställa kompetens hos alla i branschen.

– I och med vår omställning till att digitalisera våra utbildningar hade vi möjlighet att, på grund av Coronaviruset, erbjuda vår digitala grundkurs CFE (Certifierad Fasadentreprenör) till elever på gymnasieskolor, men även för blivande arkitekter på arkitekturprogrammet. Kursen bidrar i dessa fall till ökad förståelse för murning och putsning både i dag och i framtiden.

”Statusen måste höjas”

Samtidigt som murarmarknaden blomstrar och jobbmöjligheterna för den som vill bli murare är ljusa så är bristen på arbetskraft stor. Enligt Johan Onno så behöver bland annat statusen på och kännedomen om muraryrket höjas.

–Företag söker med ljus och lykta för att hitta murare. Att fortsätta attrahera yngre till branschen är en stor utmaning och en viktig fråga för oss på SPEF och i Byggföretagen. För att fler unga ska få upp ögonen för branschen har vi bland annat marknadsfört unga förebilder som tävlar i murning i yrkes-SM med filmer som vi visar upp på gymnasieskolorna och i sociala medier.

Hantverkskunnandet förs vidare

Mur-och putshantverkaren har även en viktig och central roll i bevarandet av kulturbyggnader. Det är därför viktigt att hantverkstraditionen förs vidare för att säkerställa bevarandet av gamla byggnader. SPEF är ett viktigt led i detta.

– Varje år delar vi ut ett kulturhantverksstipendium tillsammans med Statens fastighetsverk, Svenska Kyrkan, Stadsholmen, Murmestarembetet och Reinhold Gustavssons Stiftelse. Det bidrar till att bibehålla, men även utveckla, hantverkskunnandet inom murnings- och putsningsarbeten. Vi arbetar även med gesäll- och mästarbrev för att inte riskera att tappa den unika kompetens som krävs för renoveringar av äldre byggnader, avslutar Johan Onno.

Text av Myrna Whitaker

Artikeln är en del av Tema Framtidens fasader i Bygg & Fastighet nr 2 2020.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!