2020-02-04 Kulturell mötesplats tar form i Örebro https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2020/02/kulturkvarteret-orebro-fredrik-persson.jpg

Kulturell mötesplats tar form i Örebro

Planeringen för Kulturkvarteret har pågått under flera år och investeringen är en av de största i Örebro kommuns historia och det största någonsin för byggherren Örebroporten. Foto: Fredrik Persson, Projektchef NCC Building.
Reportage

En av Örebro kommuns största satsningar någonsin börjar ta form. Byggnaden syns nu tydligt, med sina tjugo meter, där huset är som högst. Kulturkvarteret, som ska stå färdigt 2021, ska bli ett mångfunktionellt hus med en rad olika kulturaktiviteter.

Det massiva projekt som pågår nedanför Stortorget i centrala Örebro, ska bli en gränsöverskridande plats för upplevelser, lärande och möten, och enligt Kulturkvarterets byggprojektledare rullar projektet på enligt tidplanen.

– Hittills har det rullat på bra. Fasaden fortsätter monteras, rumsbildningen är i full produktion. Det som återstår är omfattande installationsarbeten inom samtliga fackområden, säger Mattias Waller på Örebroporten, som både är byggherre och förvaltare av Kulturkvarteret.

Annons

Planeringen för Kulturkvarteret har pågått under flera år och investeringen är en av de största i Örebro kommuns historia och det största någonsin för byggherren Örebroporten.  Och när allt står klart kommer Kulturkvarteret inrymma en rad olika kulturverksamheter

–– Kulturkvarteret som kommer inrymma både Stadsbiblioteket och Kulturskolan blir tillsammans med grannen Örebro Konserthus en riktig kulturpärla i city för både unga och vuxna. Det är en djärv framtidssatsning för Örebro utifrån ett tillväxt- och attraktionsperspektiv, säger Jeanette Berggren, vd på Örebroporten.

Annons

Byggnaden har som första projekt inom NCC miljöcertifierats enligt Miljöbyggnad 3.0 nivå Silver, vilket innebär att fastigheten kommer att ha låg energiförbrukning, bra inomhusklimat, god ventilation och bra materialval.

– Örebroporten har ett tydligt fokus att minska företagets klimatavtryck. Miljöbyggnad är ett av de verktyg som hjälper oss i det arbetet. Vi är stolta över Kulturkvarteret och det arbete som gjorts i projektet avseende miljö. Certifieringen ger oss en bekräftelse på att vi jobbar rätt med miljöfrågan, säger Mattias Waller.

Annons

Det är NCC som fått i uppdrag att bygga Kulturkvarteret.

Ett stort projekt med många utmaningar i åtanke – vad krävs för att projektet ska rulla i rätt riktning? Tomas Vecko, gruppchef Inköp på NCC Building i Örebro, berättar.

– Tidsplanering är det absolut viktigaste i projektet. Tiden styr tillsättning av resurser och leveranser och det sistnämnda i sin tur styr inköpen. Sedan är kontinuerlig uppföljning, både tidsmässigt och rent ekonomiskt väldigt viktigt. Ser man att det börjar peka åt fel håll kan man vidta åtgärder i tid, säger Tomas Vecko.

Annons

Vad är enligt dig den största utmaningen i projektet?

– Den arkitektoniska utformningen och tekniska komplexiteten.

Hur fungerar samarbetet med Örebroporten och med PBE Projekteringsledning?

– Samarbetet med Örebroporten vad det gäller inköp fungerar klockrent. Vi har regelbundna inköpsmöten och Örebroporten är aktiv med i ett antal inköp. Peter Berggren på PBE Projekteringsledning och jag har arbetat tillsammans i ett 20-tal projekt, så vårt samarbete är välutvecklat. Vi kan varandras styrkor och svagheter så vi kompletterar varandra på ett mycket bra sätt, avslutar Tomas Vecko.

Annons

Fakta

  • Byggstart oktober 2018. Kulturkvarteret beräknas stå klart i början av 2021. Byggherre: Örebroporten Fastigheter AB. Totalentreprenör: NCC. Hyresgäst: Örebro kommun, Stadsbibliotek och Kulturskola
  • Totalt består Kulturkvarteret av sex huskroppar som ska rymma stadsbibliotek, kulturskola och en multiscen. Byggnaden på cirka 14 000 kvadratmeter byggs I sex våningar och är ritat av Wingårdhs arkitekter.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!