2020-01-10 Under ytan – ett reportage om Slussen https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2020/01/slussen-december-2019-foto-jessica-nejman-webb.jpg

Under ytan – ett reportage om Slussen

Ögonblicksbild på Slussen-bygget i december 2019. Foto: Jessica Nejman
Byggindustrin
Infrastruktur
Projekt
Reportage

Här skrivs vår historia om, i alla fall Stockholms historia. Ännu ett år har gått och den grop som utgjort östra delen av Slussen börjar fyllas igen. Men låt er inte luras av grus, sten och annat bråte. Under jord har lämningar från kokerier, slakthus och sliperier vilat – ja till och med en hel medeltida stadsdel.

Branschaktuellt har träffat chefsarkeolog Kenneth Svensson från Arkeologikonsult i Sjömanshemmet på Peter Myndes backe 3, med perfekt utsikt över det pågående bygget. Stämningen inne hos Arkeologikonsult var på topp, en alldeles färsk kopia av den första arkeologiska rapporten hade precis kommit. En bjässe på 470 sidor.
– Det här är en av de största rapporter vi arbetat med. Det är skönt att hålla den i sin hand nu eftersom den utgör en start för det publiceringsarbete som också ingår i vårt dokumentationsuppdrag.

Utblick från Peter Myndes backe 3. Foto: Jessica Nejman

Persiska fat under Södermalmstorg

Men innan vi djupdyker i årets fynd tar vi en liten tillbakablick. I september 2013 vann detaljplanen laga kraft. Det var också samma år som delar av Södermalmstorg grävdes upp och Arkeologikonsult tog sig en första titt. Mellan 2013 och 2015 hittades, bland mycket annat, ett murat hus med tegeltak och glasfönster från mitten av 1300-talet och turkosa keramiska skärvor från ett persiskt fat från tidigt 1300-tal.
─ Det här är mycket ovanliga fynd från den tiden och visar att det var mycket välbärgade personer som bodde här.

Katarinavägen och de gömda husen

2016 var det dags för det stora projektet. Först ut var Katarinavägen och kvarteret Ormen med rötter i 1600-talets mitt. Det intressanta fyndet här var resterna av ett hus som revs 1911 i det dåvarande kvarterets östra delar. Rivningen gjordes då Katarinavägen kom till, i och med att den tidigare Stora Glasbruksgatan skulle breddas för att ge utrymme för spårvagnstrafik.

Det var här, på Katarinavägen och kvarteret Ormen med rötter i 1600-talets mitt, som Arkeologikonsult hittade något väldigt ovanligt – murrester som stod kvar i fyra våningsplan.
Bildkälla: Arkeologikonsult


– Den här utgrävningen var lite häftig. Resultatet blev väldigt annorlunda än vad vi hade tänkt. Vi visste inte riktigt hur mycket lämningar som fanns kvar. Normalt brukar vi göra en förundersökning, men det hinns inte med i det här projektet. Vi började helt enkelt gräva och hoppades på det bästa, säger Kenneth Svensson och fortsätter:

– Vi hittade lämningar av murrester som stod kvar i fyra våningsplan – det är helt unikt i Sverige att gräva ut lämningar som ser ut så. Det är för att man har byggt ut hus längs med Katarinaberget som fick klättra upp – som suterränghus.

27 meter under Katarinahissen

Utgrävningen fortsatte på den östra delen där arkeologerna hittade lämningar från 1600 till 1700 tal. Tidigare än det var området helt under vatten.
– Viken fylldes ut i början av 1600-talet. Där Katarinahissen står idag är det 27 meter ner till ”botten”. Det är otroliga mängder. Från och med andra halvan av 1600-talet och fram till början av 1800-talet var området också ett centrum för den svenska järnhandeln. All export som skedde, skedde härifrån. Det var faktiskt ett av Europas största järnhandelscentra vilket med andra ord betydde enorma inkomster för staten.

Det här är resterna av Gröna gången och några av de handelsbodar som fanns där från mitten av 1700-talet. Bildkälla: Arkeologikonsult

Förutom kokhus hittades även slakthus och sliperier med närliggande vattenkvarnar.
– Även äldre lämningar finns här nere. Innan man började fylla ut här från tidigt 1600-tal hittade vi kajer från 1500-tal och andra lämningar som man gärna lade i utkanten av stan eftersom det luktade så mycket, som trankokerier från 1300-talet. Tran från sälspäck kokades för att göra lysolja (som fotogen) fast olja till oljelampor. Det luktade inte gott.

Skärvorna avslöjar om ett dåtida samhälle

Vidare vid Skeppsbron har väldigt spännande fynd hittats under våren 2019 – nämligen sopor! När Skeppsbron byggdes användes sopor från de som bodde runt omkring som utfyllnad, blandat med grus. Föga visste dem då att soporna skulle senare visa sig vara små spännande tidskapslar för oss idag.
– Vi har genom fynden kunnat jämföra kvalitén på porslin och keramik, med fynd vi hittat på andra platser. Här vid Skeppsbron är det tydligt att vi har hittat högklassig keramik, till och med kritpipor av lera med glaserade skaft. Det har vi inte hittat någon annan stans vilket avslöjar att det var ett mer välbärgat område.

Kritpipor från Skeppsbron. De har slängts bort någon gång under 1700-talets första hälft. Bildkälla: Arkeologikonsult

En bortglömd stadsdel

Men det mest spännande fyndet måste ändå vara den gömda stadensdelen. Arkeologikonsult har visserligen hittat en hel del medeltida fynd, men något de inte förväntade sig var en hel stadsdel.
– Keramik och glas från 1300-talet och träpålar som stått ute i vattnet som varit grund till bryggor och annat (de äldsta från 1290-talet), har avslöjat att det en gång i tiden fanns en hel medeltida stadsdel här, säger Kenneth och fortsätter:

– Men hur kommer det sig att en stadsdel finns här? Varför har ingen vetat om det tidigare? Det här borde vi ha vetat om, då det faktiskt nämndes redan på 1900-talet. Det finns ett medeltida brev från 1288, där ett kloster i Strängnäs hävdar rättigheter till marken här på Södermalm, i en tvist med ett annat kloster i Sigtuna. I det brevet skriver man då om den nyligen uppförda staden på Södermalm. Det fångar en historiker upp i början på 1900-talet, men det var ingen som tänkte att brevet skulle tolkas på det viset, att det var en faktisk bebyggelse. Det här fyndet är det absolut häftigaste med det hela projektet och något som har väckt många nya frågor.

Nästa utgrävning för Arkeologikonsult blir närmare mars/april 2020 då de återgår till Slussengaraget igen. Vem vet vad som kan gömma sig där?

Bild på chefsarkeolog Kenneth Svensson från Arkeologikonsult, där han håller upp ett av fynden – vad som tros ha varit en kökskniv. Foto: Jessica Nejman

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!