2019-06-27 Rosenbad får rejält ansiktslyft https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/06/bild2.jpg

Rosenbad får rejält ansiktslyft

Regeringskansliet Rosenbad. Foto: Pixabay/Lena Lindell
Regeringskansliet Rosenbad. Foto: Pixabay/Lena Lindell
Mässor
Reportage

Vid tillblivelsen 1902 var Rosenbad i centrala Stockholm ett toppmodernt bankpalats. Den pågående renoveringen av Regeringskansliets lokaler är utformad för att både harmonisera med de befintliga delarna men ändå vara ett tydligt tillskott utifrån nutida och moderna ideal.

I början av 1980-talet flyttade Regeringskansliet in. Sedan dess har bara vanligt underhållsarbete genomförts varför det nu är nödvändigt med en genomgripande renovering i den 28 500 kvadratmeter stora byggnaden.

Ändamålsenliga lokaler och säker drift

– Det är ett omfattande projekt med många åtgärder. Klimatanläggningen måste moderniseras liksom byggnadens tekniska installationer och ytskikt. Renoveringen kommer även att omfatta en förbättring av tillgänglighet, logistik och orienterbarhet, säger Peter Wallin, fastighetschef vid Statens Fastighetsverk.

Genom renoveringen ska Regeringskansliet som hyresgäst erbjudas funktionella, energieffektiva, representativa och flexibla lokaler. Ett annat viktigt mål för Statens fastighetsverk är att säkerställa en rationell drift och en bra framtida förvaltning.

– Projektet ska hålla hög arkitektonisk kvalitet där en sammanvägd helhet av såväl kulturhistoriska, tekniska, funktionella, miljömässiga, ekonomiska och estetisk kvalitet är beaktade. Målet är att inga större åtgärder ska ske inom en 20 till 30 årsperiod, säger Peter Wallin.

Byggnadsminne med höga säkerhetskrav

Fastigheterna i Statens Fastighetsverks bestånd är en del av vårt kulturarv. Där ingår även Rosenbad. Byggnaden är klassificerat som ett byggnadsminne, vilket gör projektet extra intressant – men som också innebär en utmaning rent antikvariskt.

– Statligt byggnadsminne och en hyresgäst med höga säkerhetskrav, dessa krav går delvis emot varandra. Ett exempel är att höjda säkerhetskrav på fastighetens skal innebär stor påverkan på det statliga byggnadsminnet genom att ingrepp i ursprunglig stomme krävs. Samtidigt så arbetar vi med att återställa Skånebankens ursprungliga bankhall och andra kulturhistoriska rum såsom Bella Venezia. SFV jobbar i dessa frågor i nära samarbete med RAÄ (Riksantikvarieämbetet) då många av åtgärderna är tillståndspliktiga, avslutar Peter Wallin.

Renoveringen av Rosenbad påbörjades i januari 2019 och ska vara klar sommaren/hösten 2021. Under renoveringen har verksamheten tillfälligt flyttats till andra lokaler i Regeringskvarteren.

Arkitektens ord om renoveringen av Rosenbad

Ahrbom & Partner Arkitektkontor gick efter en LOU-upphandling vinnande ur striden för att ansvara för totalrenoveringen av Rosenbad. Som husarkitekter för kvarteret hade arkitektkontoret sedan tidigare genomfört ett flertal studier av möjlig utveckling av kvarteret.

Rådhuset, Centralposthuset, Handelshögskolan och Göteborgs stadshus. Meritlistan för Ahrbom & Partner kan göras lång och en viktig del i arkitektfirmans filosofi består i att, genom varje projekt, använda sin samlade kompetens för ett framgångsrikt kreativt arbete.

– Vi är både glada och stolta att vi, efter konkurrensutsättning, fått fortsatt förtroende att arbeta vidare med en system- och bygghandling. Vi är ett av Sveriges mest erfarna och kompletta arkitektkontor när det gäller minnesmärkta byggnader och komplicerade verksamheter, vilket denna utnämning är ett bevis på.

Det säger Gunnar Hellman, ansvarig arkitekt och delägare på Ahrbom & Partner som nu uppdaterar byggnaden. En av deras viktigaste uppgifter är att ställa nutidens behov i relation till byggnadsminnets antikvariska krav och kvaliteter.

Gamla Bondeska palatset från 1790-talet som revs 1898 för bygget av bankpalatset Rosenbad 1902, sedan början av 1980-talet säte för regeringskansliet. Stockholmskällan, okänd fotograf. 1989.

– Arkitekterna och antikvarien är de enda som har en konstnärlig och humanistisk utbildning i ett byggprojekt. En av våra huvuduppgifter är därför att guida och lotsa den tekniska kompetensen rätt. Vi jobbar med otroligt många speciallösningar, och har även fått improvisera fram olika lösningar, allt eftersom nya behov och krav ska tillgodoses.

– Uppdraget innefattar en arkitektonisk, konstnärlig, antikvarisk och teknisk anpassning där allt som planeras och genomförs är i enlighet med Statens fastighetsverks och verksamhetens krav, som i detta fall bland annat innebär ett unikt och komplext säkerhetsbehov.

Den största utmaningen är projektets omfattning berättar Gunnar Hellman. Det är höga krav på oss som sitter och ritar till de som planerar och producerar, fortsätter han. Och just på grund av detta har Statens fastighetsverk valt att ha ett gemensamt projektkontor för alla inblandade.

– Uppdraget kräver tät kontakt med förvaltare, specialister, otaliga konstruktörer, entreprenörer och hantverkare. Vi är många som arbetar intensivt för att ro det till synes, omfattande och komplexa projekt i hamn. Det är ett fantastiskt spännande samarbete och en erfarenhet som vi sent kommer glömma och såklart, en stor händelse i stadsbilden, även om kvarteret kommer att vara sig likt när byggställningarna tas bort om några år, avslutar Gunnar Hellman.

    Vill ni ställa ut på mässan – skriv in dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar en säljare på Fastighetsmässan dig

    Missa inget!

    Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!