2019-06-04 Sverige ska bli självförsörjande – på plastsorteringskapacitet https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/06/mattias-webb.jpg

Sverige ska bli självförsörjande – på plastsorteringskapacitet

Mattias Philipsson, vd. Foto: Plastkretsen
Energi
Industri
Reportage

Alla plastförpackningar ska med – och återvinnas. Det är Plastkretsens vision. Som ett led i detta valde Plastkretsen, att investera i en ny plaståtervinningsanläggning i Motala.

För några år sedan kom beslutet. Det fanns inte längre några hinder för Sverige att återvinna sin egen plast.

– Vi har fantastiska förutsättningar och på den vägen är det, säger Mattias Philipsson, vd. Den nya anläggningen i Motala är en väldigt viktig komponent i vår strävan att alla plastförpackningar ska bli nya plastprodukter.

Tidigare har plastförpackningar återvunnits för det mesta i Tyskland, Holland, Belgien. Där är man ganska duktig på att återvinna plast, berättar Philipsson. Men nu är det dags för Sverige att komma in i matchen.

Bort med svarta plastförpackningar

En stor bov i det hela är svarta förpackningar. Teknologin har svårt att sortera ut dem ur flödet. Istället hamnar den svarta plasten i sorteringen som i sin tur går till energiåtervinning, ett mycket sämre alternativ än att faktiskt ta vara på existerande material.

– Det spelar nästan ingen roll hur många miljoner vi satsar på anläggningen i Motala om vi inte får in rätt sorts förpackningar från början. Det är väldigt viktigt. Många stora aktörer väljer aktivt att byta ut sina förpackningar, till återvinningsbara. Sen är det också viktigt att hushållen blir bättre på att sortera plast med plast, inte med brännbart.

Automatiserad anläggning med hög precision

Anläggningen är helt automatiserad och hjärnan i anläggningen kallas för NIR-läsare (Near Infrared Light.) Ett infrarött ljus som läser av när plastförpackningarna kommer på bandet.
– Vi har 19 NIR-läsare på anläggningen och det tror jag att vi är unika i världen med.

Plasten passerar minst två läsare i varje sortering, det ökar utsorteringsgraden och möjligheten att detektera rätt plast. Det är det som ger en väldigt hög utsorteringsgrad och lämnar ett väldigt rent material till nästa aktör (tvättning och en granuleringsanläggning.) Det finns också planer på att även bygga en tvätt och granulering i Motala. Men inga beslut är fattade än.

Avslutningsvis återkommer Philipsson till hushållen.

– Jag tror att alla kan bidra till att vi ökar återvinningen av plast. Det man kan göra hemma är att verkligen se till att sortera plastförpackningars som plast. Tyvärr ser vi att ganska många fortfarande lägger plast i förbränningskärl. Då går det till energiåtervinning, vilket blir ett stort resursslöseri. Sortera plast med plast. Då kommer vi komma väldigt långt mot att återvinna alla förpackningar.

Fakta om anläggningen

Ägare: Plastkretsen AB
Plats: Motala Företagspark
Yta: 14 000 kvadratmeter
Kapacitet (max): 120 000 ton per år
Antal anställda: Drygt 40 när verksamheten är i full drift. Anläggningen är helt automatiserad, styrning och övervakning görs av driftstekniker.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!