2019-05-23 Reportage: Digitalisering, säkerhet och kompetensförsörjning https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/05/goran-arkler-webb.jpg

Reportage: Digitalisering, säkerhet och kompetensförsörjning

Foto: Transportföretagen
Logistikläge
Reportage
Transport

Handeln är inte vad det en gång var – Sverige och världen växer. Internationella åkerier trafikerar Sveriges vägar och billiga varor flygs in från Kina. Möjligheterna är fler än någonsin, men följs av minst lika många utmaningar.

Sveriges transporter har som mål att bli fossilfria till 70 procent 2030. En utmaning som heter duga om man frågar Göran Arkler, vice vd Transportindustriförbundet, (ett av Transportföretagens nio förbund).

– Målet är satt till 2030. Det är en utmanande uppgift speciellt då det också är tänkt att större delen av transporten ska flyttas från väg till järnväg och sjö, vilket vi inte har kapaciteten för idag. Godsutvecklingen har varit väldigt positiv i Sverige, det har i sin tur betytt ökad trafik på vägarna, och det kommer betyda än mer tågtrafik när det blir verklighet. Hur ska vi lösa det?

Sveriges transportnäring har gått igenom många förändringar och utvecklas ständigt. E-handeln har en stor påverkan på både struktur och möjligheter. Idag är det vanligt att företag bygger upp mindre lokala nav för att samla inkommande leveranser, för att sedan skicka ut dem i angränsande områden. Något som ytterligare påverkar trafikering men också den logistiska strukturen som helhet.

Hållbart, säkert och miljövänligt
Att transportbranschen står inför en logistisk omstrukturering är en sak, med den nya lösningen präglas av tuffa krav, det ska både vara hållbart, miljövänligt men framför allt säkert. Trafikverket har i sin infrastrukturproposition lagt undan 622 miljarder till 2028 på Sveriges transportindustri.

– Jag ser positivt på Trafikverkets nya mål. Det kan komma att ta några år, men jag tror på en bra lösning. Redan idag kan vi ta del av statistik som visar på minskade utsläpp från vägtrafiken trots fler transporter.

Reportaget publicerades först i Transport & Logistik nr 2 2018.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!