2019-02-19 Arbetet ska leda folket till Medborgarhuset https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/02/Medborgarhuset-webb.jpg

Arbetet ska leda folket till Medborgarhuset

Medborgarhuset på Södermalm, Stockholm
Foto: Nyréns Arkitekter.
Reportage

Intill medborgarplatsen på söder ligger Medborgarhuset, som fyller många funktioner för Stockholms invånare. Men byggnaden från 1939 är i dåligt skick och därför sker nu en omfattande renovering, som även ska lyfta tillgängligheten och attraktionskraften.
– Det är få som vet att det är ett medborgarhus, säger Karin Westling.

Nästan allt rivs ut och byggs upp på nytt i Medborgarhuset i Stockholm. Intill torget Medborgarplatsen på söder så har den anrika byggnaden under året berikat stockholmare med allt från nöje, genom konsertlokalen Debaser och nattklubben Göta källare, till bibliotek, medborgarutbildningar och badhuset Forsgrenska badet.
Huset är blåklassat för sitt kulturhistoriska värde, däribland fasaden.
– Huset var i rätt så dåligt skick. Det invigdes 1939 och mycket av huset är i originalskick. Installationerna och avloppen var gamla, betongen i bassängen var svårt angripen, ja, huset var helt enkelt tekniskt slut, berättar Karin Westling, projektledare från Stockholms stad Fastighetskontoret.

För husets kultur-, utbildnings- och idrottsverksamheter så passar de även på att skapa större och bättre utrymmen.
– Vi vill att huset ska bli mer tillgängligt, både fysiskt och känslomässigt. Dels så har det inte gått att göra de tidigare kultur- och idrottslokalerna fysiskt tillgängliga för personer med funktionsvariationer, men det kan vi lösa när vi bygger om. Och dels så har de stora trapporna och kättingarna framför huset gjort att man inte lockats att gå in. Det ska vi ändra på. Det är ett medborgarhus och där ska man som medborgare vilja gå in.

Blåklassning gör bygget komplicerat: ”Hårt skyddat”

Att bygget är komplext har Nyréns arkitekter fått erfara. Att göra ingrepp i en äldre, och dessutom blåklassad, byggnad har inneburit en hel del dialoger mellan Nyréns, Fastighetskontoret och antikvarier.
– Det är ju det som är utmärkande, hur otroligt komplicerat det är. Det är ju både ombyggnad och tillbyggnad, vi skapar nya ytor åt de två ljusgårdar som funnits sen tidigare och sen så är huset extremt hårt skyddat utvändigt, men också till stor del invändigt. Att klara det för en så gammal byggnad som har satta rumshöjder och att få in ventilationsrör och annat utan att påverka det invändiga som är skyddat är inte helt lätt. Det är ibland en fråga om centimeter.

Tillgängligheten för rörelsehindrade var begränsad då den nuvarande entrén ligger ett plan upp, med breda och stora trappor upp. Lösningen är att flytta huvudentrén till gatuplan och att byggnadens alla verksamheter ska knytas ihop, så att man kan nå olika delar av byggnaden från alla ingångar.
– Det var ett krav och en önskan från staden att tillgängliggöra huset.  Folk ska veta att det överhuvudtaget finns. Nämner man medborgarhuset så känner stockholmare ofta inte till det, utan man tänker nog mer på enskilda verksamheter eller torget. Och man känner till badet, som var speciellt eftersatt, säger Johan Forsman-Sachs, uppdragsansvarig arkitekt hos Nyréns arkitekter.

Badhuset en energieffektiviserande del i renoveringen

Just badhuset är en del som kan anses unikt för ett medborgarhus. Speciellt med tanke på att det ligger intill biblioteket, som skapar utmaningar med bland annat fukt. Men för stockholmare är badhuset populärt och något staden vill bevara.
Stockholms stad räknar med att öppna byggnaden igen under sommaren 2020. Då hoppas de att byggnaden kan locka fler besökare och att det blir ett levande medborgarhus.
– Jag hoppas att folk stannar här istället för att gå förbi. Sen att biblioteket och kultur- och idrottsverksamheterna får fler besökare och att det fungerar bra. Men också att alla stockholmare vet vad medborgarhuset är för någonting, för det är faktiskt få som vet idag. Många vet att det finns en simhall och ett bibliotek här men inte att det är medborgarhus, så det hoppas vi kunna ändra på, avslutar Karin Westling.

Reportaget släpptes första gången i Bygg #3 2018 och har uppdaterats.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!