2019-02-05 Tre punkthus förtätar Göteborgsorten https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/02/adventsvagen-webb.jpg

Tre punkthus förtätar Göteborgsorten

Adventsvägen i Kortedala.
Illustration: Tengbom Arkitekter.
Reportage

7000 bostäder ska byggas fram till Göteborgs 400-årsjubileum 2021. Kortedala är ett av de områden som förtätas och bolaget Framtiden Byggutveckling är igång med produktion av tre punkthus med 125 lägenheter.

Som en del av Göteborgssatsningen BoStad2021 bygger Framtiden Byggutveckling AB flera projekt och först ut är projektet på Adventsvägen i Kortedala. Med sina 125 lägenheter fördelat på tre hus är projektet en del av Göteborgs stads satsning på att bygga 7000 nya bostäder. Det är fokus på två och tre rum och kök, och inflyttning för alla tre husen beräknas till hösten 2019.
I september förra året påbörjades bygget och husen kommer att följa efter den befintliga bebyggelsen i området.
– Kortedala är en del av Göteborg där det funnits många hus sen 1960- och 1970-talet men kring Adventsvägen har det inte skapats så många bostäder senaste decennierna. Vi skapar ett tillskott av bostäder och förtätar befintliga asfaltsytor och parkeringsplatser. I dagens bostadsbrist känns det bra att tillskapa fler bostäder och skapa möjligheter för omflyttning i befintliga områden, säger Erik Falk, projektchef hos Framtiden.

Parkeringhus som smälter in i naturen

Marken är sedan tidigare delvis ägt av Framtidenkoncernen och projektet kompletterades av markköp från kommunen.
Även ett parkeringshus tillkommer i projektet, som enligt Erik Falk har varit viktigt att forma lite annorlunda.
– Parkeringsdäcket tycker jag att vi har lyckats bra med. Det kommer att kännas som att en del av slänten och skogsdungen som finns kvar där, med sina gröna kulörer och sedumtak. Så det kommer att smälta in i naturen och inte vara en grå betongbyggnad som ger ett hårt intryck.

Byggnaderna följer Göteborgs stads miljökrav, som Erik Falk berättar är hårdare än Boverkets. Det finns även en väl utbyggd kollektivtrafik med spårvagnar i närheten vilket gör att bilen inte behöver bli dominerande som färdmedel.
– Vi kommer göra en omdragning av gång- och cykelbanan inom området, rensa upp stråken och skapa många cykelplatser för de boende.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!