2019-01-24 Marieholmsförbindelsen: ”Ligger stort tekniskt kunnande bakom” https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/01/marieholmsforbindelsen-webb.jpg

Marieholmsförbindelsen: ”Ligger stort tekniskt kunnande bakom”

Marieholmsförbindelsen
Foto: Trafikverket.
Infrastruktur
Reportage

Marieholmsförbindelsen är en enorm trafiksatsning i Göteborg. Det ska underlätta trafiktätheten i staden med hjälp av en bro och en tunnel vid Göta Älv.

Genom bygget av Marieholmsförbindelsen ska trafiken i Göteborg stad underlättas markant. Detta inkluderar bygget av Södra Marieholmsbron, en järnvägsbro över Göta älv, Marieholmstunneln som är en vägtunnel som leds under älven samt två nya trafikplatser.
Syftet med projektet är att öka framkomligheten I staden.
­– Man vill minska sårbarheten I trafikmiljön, öka robustheten för trafikanter och tillgängligheten I stort. Det ska gynna en fortsatt utveckling för det samhälle vi lever I idag, säger Stein Kleiven från Trafikverket.

Just nu är de igång att bygga tunnelelement nummer tre, som ska bli sänkt under Göta älv under året. Stein Kleiven lyfter upp just den 500 meter långa Marieholmstunneln som det mest spektakulära i projektet.
­– Tunneln flyter i lera kan man säga, vi har ingen pålning i botten. Det skapar ett balansspel och friktion, tunneln vill gärna flyta upp eftersom den är fyllt med luft. Dessutom är det ett komplext arbete eftersom det är strömt i älven. Det ligger ett stort tekniskt ingenjörskunnande bakom.

Entreprenörer från hela världen

Företaget Cowi AB har specialkompetens inom bro- tunnel- och marina konstruktioner. De har upprättat förfrågningsunderlag för tunneln.
Sven-Erik Svensson, som är avdelningschef för anläggningsteknik på företagets svenska kontor, berättar att de arbetat på projektet sedan början av årtiondet och vill betona just kontinuiteten.
– Personligen tycker jag att projektet är väldigt roligt och spännande. Det är bra för Göteborg som stad. För det här projektet har vi jobbat med specialister inom hela Cowi, inte bara i Sverige utan också från våra internationella kontor där vi tar hjälp av all kompetens vi har i stort, säger han.

Stein Kleven berättar att projektet inkluderar entreprenörer från alla världens hörn.
– Det är en viktig del att jobba med människor som sysslar med dessa typer av projekt globalt. Det är en ynnest att få vara med och jobba med så många kompetenta människor, avslutar han.

Reportaget släpptes första gången i Bygg #2 2018 och har uppdaterats.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!