2018-08-06 Lokal entreprenör bygger Kalmars högsta trähus https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2018/07/byggnyheter-trahus-kalmar.jpg

Lokal entreprenör bygger Kalmars högsta trähus

Trähus Kalmar
Illustration: Mr Palm
Bostad
Reportage

På Norra vägen i Kalmar växer ett nytt trähus fram. Det är lokala bolaget I Am Home som bygger vad som kommer att bli Kamars högsta trähus. Inflyttning beräknas ske sommaren 2018. 

– Huskroppen kommer inrymma 46 lägenheter fördelade på sex våningar och kommer därmed bli Kalmars högsta trähus, säger Tobias Ahlgren, projektledare på I Am Home. 

Lägenheterna kommer bli hyresrätter i form av ettor och tvåor. I projektet bygger man även gemensamma ytor som kallas plusrum.
– Det finns två plusrum som de boende kan nyttja för gemensamma aktiviteter. Dessutom bygger vi en takterrass på sjätte våningen. Huset består av loftgångar som byggs invändigt mot en ljusgård. Det är en väldigt spännande arkitektur. 

Lägenheterna ligger väldigt centrumnära och enligt Tobias Ahlgren trodde man att intresset skulle ligga hos unga och studenter.
– När man tittar på den intresselista som vi har så är det förvånansvärt många äldre som visat intresse. Annonseringen för lägenheterna sätter igång efter årsskiftet och är öppet för alla. 

Varför väljer ni att bygga i trä? 

– Att öka användningen av trä som stomme är positivt för klimatet. Tillverkning av betong innebär stora utsläpp av koldioxid till skillnad från trä som är ett förnyelsebart material som i byggnader är en koldioxidsänka. Dessutom är trä lättare att transportera och är därmed bättre för miljön. Vi vill fortsätta bygga med trä som stomsystem, våra kommande projekt har en stomme av trä, avslutar Ahlgren. 

Text av Myrna Whitaker

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!