2018-07-10 Nytt campus i Eskilstuna https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2018/06/campus-eskilstuna.jpg

Nytt campus i Eskilstuna

Nytt campus i Eskilstuna
Skiss över MDH:s nya campus. Bildkälla: MDH
Reportage
Skola

MDH:s verksamhet i Eskilstuna finns i dag i flera industrilokaler från 1800-talet i centrala Eskilstuna. För att skapa ett levande och modernt campus där all verksamhet samlas på ett ställe, bygger MDH – tillsammans med Eskilstuna kommun – ett nytt campus i citykärnan. Det nya campus Eskilstuna beräknas stå klart 2019.

– Idag bedriver högskolan verksamhet på flera olika adresser i Eskilstuna. Det främjar inte möten och samarbete. Nya, mer ändamålsenliga och verksamhetsanpassade lokaler kommer att gynna samtliga verksamheter. Viktigt är också att högskolan blir mer synlig i staden, säger Anna Gulyas, projektledare på Mälardalens högskola. 

Den nya högskolebyggnaden kommer att uppföras där Sporthallen och Vattenpalatset står i dag. Den gamla delen av Vattenpalatset kommer delvis att bevaras och anpassas till högskolans verksamhet.

– Byggnaden har bästa skyltläge längsmed Eskilstunaån i centrala Eskilstuna. Det är tänkt att vi tar över byggnaden juni 2019 för att sedan välkomna studenter och lärare till höstterminen 2019. Det finns en risk för försening som aviserats från bygget pga ett förbud att borra energiborrhål. Konsekvenserna av detta utreds i detta nu. 

I samband med byggnationen rivs ett badhus som är från 30-talet och är byggnadsminnesmärkt. Detta badhus omvandlas till ett bibliotek, grupprum och studieplatser för studenterna. Omkring 4 000 studenter och 300 medarbetare kommer att plugga och arbeta vid det nya campuset. Ytan kommer att vara 20 000 m².

Structor deltar i projektet som teknisk konsult och ansvarar för projektering och samordning av geoteknik, miljöteknik och byggnadskonstruktioner. Genom att flera specialiserade Structorbolag går ihop och arbetar tillsammans kan Structorgruppen effektivt tillföra specialistkompetens till projektet. 

– Structor har varit med i ett tidigt skede med bland annat projektering och rådgivning av schakt-, spontnings- och grundläggningsarbeten under relativt komplicerade omgivningsförhållanden. Eftersom byggnationen utförts i nära anslutning till Eskilstuna-ån så driver man först ner en stålspont som tätas med jet-injektering och därefter schaktas för ny grundläggning/källare. På så sätt fås en tät stålspont runtom som förhindrar grundvatten att rinna in, säger Fredrik Lavén, civilingenjör på Structor Eskilstuna.  

I projektet förekommer flera tekniska svårigheter som Structor hanterar parallellt med nybyggnationen. 

– Vi har utfört rivningsanalyser av den gamla sporthallen som revs för att ge plats åt den nya byggnaden. Dessutom kommer vi bygga mot det gamla stadsbadhuset från 1930-talet som både är q- och m-märkt. Där görs stora åtgärder såsom förstärkningar, avväxlingar och rivningsåtgärder för stora delar av byggnaden. Ytterfasaden bevaras medan insidan blir helt omgjort, även fast vissa delar ska spegla den ursprungliga byggnadens karaktär. 

Projektering och montering av stommen sker under hög takt med små utrymmen för avvikelser. Det ställer stora krav på stommens detaljutformning för att få en optimerad tillverkning och montering. Förutom att Structor är samordnande huvudkonstruktör bistår vi även stomentreprenören med dimensionering och kontroller av komplicerade delar i de bärande konstruktionerna.

– Vi är en organisation som bygger på att vi tänker nytt, fritt och tillsammans.

Genom att vi består av självständiga kunskapsföretag och drivs av våra signum som är specialistkompetens, enkelhet och småskalighet innebär det delaktighet och korta beslutsvägar i projektet. Här har vi fått möjligheten att samla flera av de teknikdiscipliner där vi är experter vilket har lett till en effektiv och kvalitetssäkrad projektering, avslutar Fredrik.  

Text av Myrna Whitaker

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!