2018-07-10 Viktiga grundpelare när Uppsala får ny skola https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2018/06/tiundaskolan.jpg

Viktiga grundpelare när Uppsala får ny skola

Tiundaskolan
Lättbyggnadssystem levereras för ett bättre inomhusklimatet i samband med nybyggnationen av Tiundaskolan. Illustration: C.F.Møller
Reportage
Skola

Uppsala kommun har beställt en skola och en förskola för totalt 1044 barn. Projektet Tiundaskolan genomförs som en totalentreprenad i partneringsamverkan mellan ByggDialog och Uppsala kommun Skolfastigheter. Tiundaskolan kommer att kännetecknas av samspelet mellan byggnaden, flexibla lokaler och det pedagogiska arbetssättet. 

– Till ytan blir den nya skolan ca 13 000 kvm. Skolan kommer bestå av en huskropp i tegel, trä och glas som uppförs i olika nivåer om två, tre och fyra våningar. I höstas invigdes den fristående idrottshallen. Det nya köket kommer ha kapacitet att laga 3000 portioner mat per dag, säger Niclas Jacobson, tillförordnad projektchef på Skolfastigheter.

Till detta projekt har man tagit fram flera grundpelare som man satt extra stor vikt vid, några av dessa är exempelvis samarbetet och samspelet mellan byggnad, pedagogik och verksamhet, då man vill bygga framtidens skola med flexibla lokaler anpassad för skolans pedagogik och arbetssätt. Man har bland annat bjudit in till workshops och haft en ständig dialog med representanter från verksamheten för att förankra idéer och ge utrymme för deras tankar och synpunkter. 

– Den främsta utmaningen har varit att lyckas skapa en produkt som möter verksamhetens önskemål om vad framtidens skola är. Speciellt utmanande var det när vi tidigt i projektet kände oss tvungna att jobba med två parallella alternativ på utformning och planlösning för att säkerställa att vi valde rätt väg i projektet. I det läget var det en stor fördel att jobba i ett partneringprojekt där både verksamhet, förvaltare, underentreprenörer och projektörer är med i processen väldigt tidigt och bidrar med sin syn för att få det bästa beslutet för byggnaden och projektet, berättar Karl Sköld, projektchef på ByggDialog.

Man har dessutom haft ett stort fokus på miljö och energi, detta för att kunna erbjuda eleverna och lärarna en toppmodern skola inom alla aspekter.

– Nybygget ska bli en miljöbyggnad där vi arbetar för att nå miljöklass silver och energiklass guld, skolbyggnaden certifieras enligt Miljöbyggnad. Vi väljer hållbara material som ingår i byggvarubedömningen och som samspelar med omgivningen. Ett exempel är tegelfasaden som inte bara är hållbar utan även knyter an till platsens historia och det tegelbruk som en gång i tiden låg på platsen, säger Niclas Jacobson. 

*Projektet har en beräknad kostnad på totalt cirka 450 miljoner kronor. Skolan ska vara klar att tas i bruk till höstterminen 2018.  

Text av Myrna Whitaker

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!