Reportage
3 min lästid

MVB bygger om Internationella skolan i Lund

16:e juli 2018, 11:40
MVB bygger om Internationella skolan i Lund
Hans Grindal Hans Grindal
Like 0

Sedan våren 2016 har MVB arbetat med en om- och nybyggnad av Internationella skolan i Lund. Skolfastigheten är från 1871 vilket innebär att höga kulturvärden ska bevaras samtidigt som byggnaden ska bli en säker och modern skola. 

– Uppdraget som vi fick av Lundafastigheter innebär en in-och utvändig renovering av en fastighet som är skyddad som byggnadsminne enligt kulturmiljölagen. Det medför att mycket av det originalmaterialet ska demonteras, renoveras och återmonteras, säger Andreas Johnsson, på MVB Syd. 

Även omgivande park har stort kulturhistoriskt värde och kräver hänsynstagande vid byggnationen. I projektet ingår även att två nya byggnader ska uppföras, en idrottshall samt en skolbyggnad. 

– Den befintliga fastigheten, tidigare Östervångskolan var en skola för döva och stumma elever fram till årsskiftet 2015/16. Den omvandlas nu för att inrymma Internationella skolan med en verksamhet för cirka 500 elever. För att få plats uppförs dessa två nya byggnader. 

Målsättningen är att bevara så mycket som möjligt av kulturhistoriskt värde och utformningen av de två nya byggnaderna har bland annat inspirerats av den befintliga fastigheten.

– Det är en varsam restaurering som bland annat innebär restaurering av tak-och väggmålningar i biblioteket. Det kommer även installeras ventilation- och elsystem samt brandlarm som är uppdaterade till en modern standard. Den exteriöra utformningen av de nya byggnaderna består av tegel och plåt för att anpassas till den omkringliggande miljön. 

Samarbetet och byggprocessen beskriver Andreas Johnsson som gott. 

– Utmaningen ligger egentligen i att ha en aktiv dialog med Lunds kommun och byggnadsantikvarien. Oftast är det vi entreprenörer som upptäcker saker som måste rapporteras. Kommunikationen har funkat väldigt bra hittills, vi är alla måna om att lämna ifrån oss en fin skola, avslutar Andreas Johnsson. 

Om allt går enligt planerna kommer hela skolverksamheten att vara inflyttad till vårterminen 2018.

Skånska Tak Entreprenad AB

Skånska Tak Entreprenad AB har fått uppdraget att lägga tak på nybyggnationen och de äldre delarna där det handlar om renovering och omläggning av äldre tak.

– Alla produkter som levererades till detta projekt är klassificerade genom Sunda Hus och det har funnits en stark medvetandegrad om detta. Det finns alla typer av konstruktioner med takläggning med isolering från PAROC på HDF-bjälklag, TRP-Profiler och på Råspont på de äldre delarna, säger Mårten Persson, projektledare 

Skånska Tak Entreprenad har använt sig av DERBIGUM SP4 som är A-klassat i Sunda Hus och som också har marknadens fylligaste garanti med en garantitid på 20 år. Innefattande material, arbetskostnad och även följdskador. Derbigum SP4 har en beräknad livslängd på 40 år.

Skolan är ju gammal vilket innebär att höga kulturvärden måste bevaras – hur påverkar det här ert arbete?

Vi har följt de förutsättningar som funnits. Det som har varit styrande är leverans av material klassat i Sunda Hus. Inga större utmaningar har förekommit förutom väderförutsättningar. 

Hur har samarbetet fungerat?
Det har varit ett bra samarbete med en kompetent och trevlig arbetsledning. Arbeten har utförts löpande i följd med de olika byggnaderna och färdigställanden. Då det uppkommit problem eller ändringar har detta avklarats omgående och inte inneburit några svårigheter för oss.

Text av Myrna Whitaker

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0