2018-07-10 Nya lokaler – ett lyft för psykiatrin https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2018/06/psykiatin-oskarshamn.jpg

Nya lokaler – ett lyft för psykiatrin

Specialistpsykiatri Oskarshamn
Alldeles intill Oskarshamns sjukhus byggs nya lokaler för en specialistpsykiatri i utveckling. Illustration: Tengbom
Fastighet
Reportage

I augusti 2017 togs det första spadtaget för de nya psykiatrilokalerna intill Oskarshamn Sjukhus. Under första kvartalet år 2020 beräknas lokalerna stå klara för inflyttning. Lokalerna byggs för en specialistpsykiatri i utveckling. 

Oskarshamn är först ut att få nya lokaler. Näst i tur står Kalmar och Västervik. Tanken är att samla specialistpsykiatrin som på flera håll varit spridd geografiskt samtidigt som man får en större närhet till den somatiska verksamheten vid sjukhusen. 

Stor vikt har lagts vid alla inblandades förståelse för den verksamhet och vård som ska bedrivas i lokalerna. Det har skett genom partnering, ett arbetssätt med ett nära samarbete mellan arbetsgrupper från samtliga verksamheter, byggentreprenörer och arkitekt redan i ett tidigt skede av processen. 

De nya psykiatrilokalerna kommer innebära att man får möjlighet att utveckla och kvalitetssäkra verksamheten samt möta framtida krav på ökad flexibilitet. Det blir inte bara patienterna som blir vinnare utan även medarbetarna inom psykiatrin vars arbetsmiljö kommer att få ett lyft.

I projektet med specialpsykiatrin på Oskarshamns sjukhus har behovet av att tillvarata värdefull information varit stor. Därför använder man sig av AECs tjänst CAD/BIM-samordning. En av huvuduppgifterna är att se till att den digitala projekteringen blir strukturerad enligt beställarens önskemål. 

– För oss handlar BIM om översikt och samordning av den stora mängden information i ett byggprojekt, som i det här fallet är de nya psykiatrilokalerna. Vi tar en aktiv roll i projektet och stöttar både beställaren och projektörerna, säger Maria Runesson, regionchef på AEC.

Vårt mål är att hela tiden sträva efter att finna den enklaste vägen att samordna projektörerna mot de gemensamma mål som beställaren har satt upp. Vi ser en stor fördel i att vi är en neutral part som har BIM som vår specialitet. AEC ser till att man följer CAD/BIM-manualen för projektet och stämmer av med regelbundna BIM-möten för att se till att arbetet med att arbeta fram modellerna går så smidigt som möjligt.

– Desto tidigare man sätter ett strukturerat arbetssätt, desto bättre blir samarbetet mellan projektörerna. En stor vinst med att arbeta med BIM-program är samordning och samgranskning. Detta resulterar i färre överraskningar på byggplatsen samt att informationen är strukturerad för att passa i förvaltningskedet, t ex mot olika förvaltningssystem

Maria Runesson
Maria Runesson, regionchef på AEC. Bildkälla: AEC

En av AEC:s huvuduppgifter är att se till att data från alla discipliner i form av grafisk och icke-grafisk information i 3D-modellerna följer beställarens krav. 3D-modellerna används brett av många olika yrkeskategorier inom projektet, för allt från samgranskning, planering, inköp och produktion.

– Samarbetet upplever jag som jättebra. Vi har en bra och öppen dialog med beställaren men även med projektörerna.

Text av Myrna Whitaker

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!