2018-07-10 Nytt P-hus i trä på Gävle Strand https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2018/06/parkeringshus-gavle-strand.jpg

Nytt P-hus i trä på Gävle Strand

Parkeringshus Gävle Strand
Nytt parkeringshus i Gälve Strand bekransa stå klart sommaren 2018. Bildkälla: Tyréns
Fastighet
Reportage

Just nu bygger Gävlefastigheter parkeringshuset Briggen på Gävle Strand. Byggprojektet påbörjades i maj 2017 och beräknas vara klart under sommaren 2018. Gävle Parkeringsservice AB är byggherre och ansvarar för framtida drift av p-huset.  

– Grundläggningen är precis avslutad och monteringen av limträstommen och KL-bjälklagen har precis startat. Det hela går att följa på Parkeringsservice hemsida, säger Emma Björkenstam, byggchef på Gävlefastigheter.  

Huset kommer bli fyra våningar med totalt 290 parkeringsplatser. Det kommer bland annat finnas motorvärmarplatser och möjlighet att ladda elfordon. Parkeringshuset byggs i trä med sedumtak.

– Anledningen till en träkonstruktion är att det går i linje med bolagets strategi om att anläggningar som ägs och drivs av Gävle Parkeringsservice inte bara ska ligga i framkant utan även upplevas som trygga och estetiskt tilltalande med en tydlig miljöprofil.  

Varför gör man den här satsningen?
Det handlar om att lösa en besvärlig parkeringssituation på området. Genom en delfinansieringsmodell som kallas parkeringsköp ger det också andra byggherrar i området en möjlighet att tillgodose sitt parkeringsbehov i p-huset Briggen betydligt billigare än om man själv skulle uppföra egna parkeringslöningar. Med en större anläggning så kan vi dels optimera markytan i området men samtidigt ger det också möjlighet till samnyttjande av parkeringsplatserna i befintligt hus vilket ökar beläggningen per plats och minskar trycket på omgivande gatumark och därmed skapas ett bättre trafikflöde i området. 

Text av Myrna Whitaker

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!