2018-04-17 Snart invigning av Järfällas nya badhus https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2018/04/badhus-jarfalla.jpg

Snart invigning av Järfällas nya badhus

Nya Järfälla badhus
Den nya simhallen kommer att vara en anläggning för alla. Med ungefär fyra gånger så stor vattenyta som befintliga Jakobsbergs simhall finns goda förutsättningar att tillgodose alla tänkbara behov. Illustration: Liljewall Arkitekter
Byggindustrin
Reportage

Den nya simhallen i Järfälla invigs under våren 2018 och blir en av landets största. En hållbar byggnad med generösa friskvårdsytor och fyra gånger så mycket vattenyta som den befintliga simhallen ska tillgodose kommuninvånarnas behov av aktivitet och avkoppling.

När beslut om en ny simhall togs valde kommunen att genomföra projektet med hjälp av en privat aktör. Uppdraget gick till Tagehus. Ett liknande upplägg har praktiserats på andra håll i landet. Bland annat i Tyresö, där Tagehus byggt och äger den simhall som stod klar 2012.

– Samarbetet med Tagehus gör det möjligt för kommunen att frigöra resurser till andra viktiga kommunala investeringar, förklarar kommunstyrelsens ordförande i Järfälla Claes Thunblad.

Tagehus ambition är att skapa en byggnad som är funktionell, praktisk och vacker. Stora resurser har också lagts på att tillgänglighetsanpassa anläggningen, välja material som är hållbara över tid och använda tekniska system som minimerar miljöbelastningen.

Nya Järfälla badhus
Illustration: Liljewall Arkitekter

– Den nya simhallen kommer att vara en anläggning för alla. Med ungefär fyra gånger så stor vattenyta som befintliga Jakobsbergs simhall finns goda förutsättningar att tillgodose alla tänkbara behov från simning och vattenpolo på elitnivå till motion och friskvård på land och i vatten. Naturligtvis kommer anläggningen även locka till lek och aktivitet för alla åldrar i rutschbanor och bassänger, berättar Olle Stadig på Tagehus.

Just de två vattenrutschbanorna som slingrar sig på utsidan av byggnaden spås bli populära. De har en fallhöjd på 8,6 meter och en längd av 85 respektive 76 meter. I den ena tar besökarna sig ner i ringar.

– Den nya anläggningen kommer att uppfylla kommunens alla behov och jag tror att det kommer att bli en av Sveriges bästa simhallar, sammanfattar Claes Thunblad. 

Text av Myrna Whitaker.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!