2018-04-16 Mindre risk för fusk med legitimerade plattsättare https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2018/04/Sten-Holmqvist-BKR.jpg

Mindre risk för fusk med legitimerade plattsättare

Sten Holmqvist
Auktoriserade hantverkare är den bästa försäkringen mot fukt, menar Sten Holmqvist, tekniker och utbildare på Byggkeramikrådet (BKR). Bildkälla: Byggkeramikrådet
Byggindustrin
Reportage

Försäkringsbranschens skärpta villkor återspeglar sig i byggbranschen. Fastighetsägare som anlitar plattsättare utan BKR-legitimation löper större risk att bli utan ersättning när en fukt- eller vattenskada uppstår. Skulle en plattsättningsfirma inte sköta sig riskerar de bli av med sin legitimation.

Samtidigt som antalet fuktskador i badrum har minskats de senaste tio åren har mängden registrerade fuktskador i kök ökat med sex procent 2015. Våtrum oavsett om det är badrum, tvättstuga eller kök ska tätskikten vara tätt för att försäkring ska gälla. Branschreglerna reglerar mycket inom byggbranschen, men fortfarande är våtrumsskador ett problem.

– Ofta är det plattsättaren som får skulden när det lika gärna kan vara byggkonstruktionsfel eller rörläckage som orsakar fuktskadan. Oavsett om det är keramisk beklädnad eller en plastmatta som ytskiktet består av skall det utövas på ett professionellt sätt och då är en legitimerad hantverkare den bästa försäkringen mot fukt, även om man aldrig kan vara 100-procentig, säger Sten Holmqvist, tekniker och utbildare på Byggkeramikrådet (BKR).

Branschorganisationen BKR

BKR är en branschorganisation som funnits sedan 1989 och som ger ut branschregler för våtrum samtidigt som de ordnar utbildningar för entreprenörer som sedan ansöker om behörighet enligt branschreglerna.

Säker Vatten, GVK och BKR gett ut ett antal informationsbroschyrer som vägleder branschen i syfte att minska fel som kan uppkomma.

– I Sverige ingår badrum i hemförsäkringen, vilket inte alls är lika förekommande utomlands. Där är det en tilläggsförsäkring. Trenden med ökade fuktskador har bidragit till att försäkringsbolagen skärper villkoren och höjer premien, säger Sten Holmqvist.

Byggbranschen är dessutom känd för att vara konservativ vilket gör att förändringar blir tungrodda innan en rekommendation kan bli en regel eller lag. Därför är det en trygghet för bygg- och fastighetsägare om entreprenörer inom plattsättning utbildar sig och införskaffar sig legitimation enligt BKR:s regelverk.

I regelverket ”Byggkeramikrådets branschregler för våtrum” innehåller detaljerade krav som plattsättarna måste följa när det gäller tätskikt och utförande i övrigt. Utbildningen ges i form av kurser som omfattar branschregler, lagar och regelverk samt själva hantverket. Det finns tre olika kurser; en teoretisk utbildning i tätskikts- och materialkurs, behörighetskurs för företagen som handlar om juridiktillämpning och del tre som är en kurs i praktisk tillämpning av godkända system. Till detta finns det återkurser vart femte år med repetitioner och nyheter.

– Vi märker ett engagemang i branschen och många tycker det är bra med repetitioner. Till det gör vi kvalitetsöversyn, 600 besök per år. Där vi tittar på hur plattsättarna arbetar på plats. Vi intervjuar personal och arbetsledning för att säkerställa att man gör rätt samtidigt som vi synliggör oss på arbetsplatsen, tillägger Sten Holmqvist.

Text av Kim Hall

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!