2018-04-16 Relevanta miljökrav vid upphandling av golv saknas https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2018/04/gbr-golv.jpg

Relevanta miljökrav vid upphandling av golv saknas

Golvföretag ställer krav
Auktorisationen på golvföretag ställer krav på både företagsledare och montörer att säkerställa god kvalitet och att arbeta aktivt med miljö och arbetsmiljöfrågor Bildkälla: GBR.
Byggindustrin
Reportage

Många upphandlare inom den offentliga och privata sektorn ställer krav på märkning enligt BASTA, Byggvarubedömningen eller SundaHus i Linköping AB i tron att de får hela miljöaspekten i samma paket. Men i byggbranschen används ofta olika miljöbedömningssystem för att ställa krav på byggmaterial. Problemet är att systemet allt för ensidigt fokuserar på kemikalieinnehåll i material och förbiser andra miljöaspekter. 

Det menar Jenny Adnerfall, som har övergripande ansvaret för teknik- och miljöfrågor på GBR, golvbranschens nationella medlemsorganisation. GBR har under en längre tid uppmärksammat att bedömningar av golvbranschens olika produkter och anser att det inte är heltäckande utan bygger nästan uteslutande på en bedömning av materialets sammansättning och inneboende egenskaper. 

– Det är viktigt att ett bedömningssystem har transparenta och konsekventa kriterier som vilar på vetenskaplig grund. När man pratar om hållbar utveckling, organisationers ansvar och cirkulär ekonomi får inte hållbarhetsbegreppet vara ett föremål för tolkningar. Man måste kunna definiera vad det innehåller, säger Jenny Adnerfall.

GBR jobbar mycket med miljöfrågor både på leverantörs- och entreprenörsidan. För att kunna göra en helhetsbedömning av golvets totala miljöpåverkan måste samtliga steg i golvets livscykel beaktas, vilket innefattar råvaror, tillverkning, installation, underhåll och återvinning av golv.

– Vi har cirka 300 entreprenörer varav cirka 125 är auktoriserade golvföretag som jobbar oftast mot större beställare och alla är kompetensutbildade hos oss. De auktoriserade företagen står för ca 80 procent av läggningskapaciteten i Sverige. Många upphandlare inom privat och offentlig sektor har som ambition att ta ett ansvar för miljö- och hållbarhetsfrågor i samband med upphandling. Då kan det kännas tryggt att anlita ett Auktoriserat Golvföretag som har koll på kvalitet och miljö säger Jenny Adnerfall. 

Branschens etiska regler

Auktorisationen ställer krav på både företagsledare och montörer för att säkerställa god kvalitet och att man arbetar aktivt med miljö och arbetsmiljöfrågor. Alla GBR-medlemmar har också skrivit under branschens etiska regler, som bland annat innehåller åtaganden att verka för sund konkurrens och motverka svartjobb. 

Jenny Adnerfall
Byggbranschen använder miljöbedömningssystem för att ställa krav på byggmaterial, men att det blir allt för ensidig fokusering på kemikalieinnehåll i material och att andra miljöaspekter förbises, menar Jenny Adnerfall, ansvarig för teknik- och miljöfrågor på GBR. Bildkälla: GBR

– När det kommer till konsumenttjänster kan vi konstatera att våra anslutna företag är underrepresenterade i ARN:s statistik. 2016 var det 86 golvrelaterade ärenden som togs upp i ARN och det var endast åtta av dem som var GBR-anslutna företag. Endast ett av dessa åtta fälldes till ansvar. Det är bra statistik, säger Jenny Adnerfall.

När det gäller miljö kan auktoriserade golvföretagen kretsloppsmärka golvkonstruktioner. De kan också återvinna plastgolv inom systemet GBR Golvåtervinning som tar hand om installationsspill av plastgolv.

– Vårt kretsloppssystem är bra både under drift och vid rivning. Genom produktspecifika skötselinstruktioner säkerställs lång livslängd på golvet och genom sparade innehållsdeklarationer (byggvarudeklarationer BVD) för alla produkter som byggts in kan en korrekt hantering göras när golvet väl rivs ut, säger Jenny Adnerfall.

Systemet har funnits sedan 1998, men användningen har inte varit så stor. 

– Vi tror det beror på att det prioriteras bort under byggprocessens gång, men att det kan komma att efterfrågas ju mer kraven ökar på att föra loggbok över vad som byggs in i fastigheten, tillägger Jenny Adnerfall.

Text av Kim Hall

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!