2018-06-08 Byggfukt och vattenskador fortfarande vanligt https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2018/04/bostadsminister-peter-eriksson.jpg

Byggfukt och vattenskador fortfarande vanligt

Bostadsminister Peter Eriksson kommenterar byggfukt problem
Bostadsminister Peter Eriksson, vill förbättra inomhusmiljö och har därför gett Boverket ett ökat anslag på 16 miljoner kr i 2018 års budgetproposition och 28 miljoner kr årligen under 2019 – 2021 för att komma till bukt med bygg- & fuktproblemen. Foto: Riksdagen
Byggindustrin
Reportage

Enligt Boverket förekommer det fortfarande en hel del problem med byggfukt i våra nyproducerade byggnader. Enligt Boverkets föreskrifter ska byggnader utformas så att fukt inte orsakar skador, lukt eller mikrobiell växt som kan påverka hygienen eller hälsan. Det är ett ansvar som byggherre och fastighetsägare har för dem som ska vistas i byggnaden.

– Vi har ett regeringsuppdrag om bygg-skador. Mot bakgrund till den intensiva produktionen av bostäder som nu pågår är man orolig över att antalet byggfel kan komma att öka med risk för framtida skador och problem, som kan medföra kostnader eller olägenheter för dem som äger och bor i husen. För att vi ska skapa oss en bild och kunna kartlägga situationen pratar vi med branschen, förvaltare med flera och samlar in den skadestatistik som finns. En del av dagens problem i byggandet går tillbaka till organisatoriska problem och brist på arbetskraft på byggarbetsplatserna. Vi vet också att fel som orsakar fuktskador är vanliga, säger Olle Åberg, fuktexpert på Boverket.

Ökade anslag mot byggskador och byggfukt

Dagens ökade bostadsbyggande och regeringens eftersträvan på färre byggskador och bättre inomhusmiljö har gjort att Boverket får ett ökat anslag på 16 miljoner kr i 2018 års budgetproposition och 28 miljoner kr årligen under 2019 – 2021.

– Idag tillbringar de flesta av oss större delen av vår tid inomhus och det ska naturligtvis inte innebära någon hälsorisk. Därför förstärker vi nu arbetet med att skapa bättre inomhusmiljö och säkrare hus, säger bostadsminister Peter Eriksson.

Systematiska byggfel och byggskador

Samtidigt har regeringen uppmärksammat upptäckten av systematiska byggfel och byggskador under de senaste åren. Därför förstärks Boverkets arbete med att motverka dessa problem. Boverket kommer därför att analysera orsakerna till byggskador genom att bland annat fråga branschorganisationer som har kunskap om problematiken. Samtidigt förstärks Boverkets arbete att öka kompetensen och kunskapen om inomhusfrågor genom att utbilda kommuner, byggherrar och förvaltare med flera.

  Det finns ett behov av att sammanställa, tillgängliggöra och sprida kunskap om hur inomhusmiljön i byggnader påverkas av val av material, byggteknik och utförande, exempelvis hur skador orsakade av fukt och mögel uppkommer och kan förhindras, säger Peter Eriksson.

Boverket arbetar också med webutbildningar för att öka kunskapen i planeringen och byggandet. Det planerar även en webutbildning om kök och badrum tillsammans med branschorganisationerna TMF och Säker Vatten. 

– Webutbildningarna finns på Boverkets hemsida och de är allmänt tillgängliga. I första hand vänder sig innehållet i utbildningarna till kommunala tjänstemän som handlägger bygglovsärenden, konsulter, förvaltare och andra som är verksamma inom byggande och förvaltning. Boverkets webutbildningar kan också användas som komplement till andra utbildningar, säger Olle Åberg.

———-

Text av Kim Hall

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!