2018-04-09 Säkrare byggarbetsplatser med ID06 i Sverige https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2018/04/id06-byggbranschen.jpg

Säkrare byggarbetsplatser med ID06 i Sverige

ID06
ID-korten är ett effektivt sätt att förhindra obehöriga från att komma in på en byggarbetsplats samtidigt som den anställdes uppgifter registreras i systemet. Bildkälla: ID06
Byggindustrin
Reportage

ID06 finns snart på alla byggarbetsplatser i Sverige. ID-kortet som samtliga skall bära på en byggarbetsplats är ett effektivt sätt att få till sund konkurrens och samtidigt få stopp på svart arbetskraft, fusk med skatt och sociala avgifter och annan brottslig verksamhet.

Idag är mer än 73 000 företag inom bygg, transport, åkerinäring och konsulter med flera som är anslutna till ID06-systemet och cirka 700 000 personer har idag ett ID06-kort. Kortet används som en behörighetshandling på byggarbetsplatserna. Inom kort kommer regelverket för ID06-kort att skärpas kraftigt, då dagens regelverk inte är tillräckligt kraftfullt.      

– Det finns en lagstiftning om att det ska finnas elektronisk personalliggare ute på arbetsplatserna. De som kommer till en arbetsplats loggar in sig enkelt mot en elektronisk läsare som registrerar person- och företagsuppgifter. Skatteverket kan utan förvarning komma ut till byggarbetsplatserna och även kontrollera personalliggaren bakåt i tiden och kontrollera att arbetsgivaren gör rätt för sig, säger Peter Löfgren, vd på ID06.

Det var 2006 som grunden till ID06 lades som ett verksamhetsområde inom Sveriges Byggindustrier, medan det icke vinstdrivande bolaget ID06 AB bildades för ett år sedan. I dagsläget är det 17 anställda med bakgrund som ingenjörer, ekonomer och IT-experter med mera som arbetar med att analysera och utveckla systemet med uppdrag att bidra till att stärka den sunda konkurrensen.

– Vi samarbetar även med konsulter som hjälper oss utveckla systemet. Vi har hårda krav från omvärlden, hög sekretessnivå och omfattande säkerhetsskydd. Vi samarbetar aktivt med myndigheterna, för att få ett så bra system som möjligt säger Peter Löfgren.

För näringsidkarna handlar det ytterst om att få ordning och reda och motverka den snedvridna konkurrens som uppstår när alla inte gör rätt för sig.   

– Seriösa företag som gör rätt för sig mot samhället och sina anställda drar inte sällan kortaste strået när oseriösa aktörer lägger anbudspriser på låg nivå och sedan tar in svart arbetskraft. Detta arbetar vi med för att motverka, transparensen måste öka säger Peter Löfgren.

ID06 grundfunktionaliteter

ID06 har i sina grundfunktionaliteter en kompetensdatabas kopplad till systemet så att generalentreprenören BAS /U kan kontrollera att leverantören de anlitar har rätt kompetens och är ett sunt företag. Risken är annars att det kommer in oseriösa företag med outbildad personal som kan skada andra och sig själva.  

ID06 har en bolagsdeklaration där den som upphandlat en byggtjänst kan följa upp offentliga hygienfakta, det vill säga skatter och avgifter som arbetsgivaren har registrerat hos Skattemyndigheten. 

– Vårt mål är att ligga online med myndigheterna. Skulle ett företag exempelvis få sin f-skattregistrering indragen säger systemet ifrån och meddelar den som köpt byggtjänst av det företaget, som sedan kan vidta åtgärder, förklarar Peter Löfgren. 

Text av Kim Hall

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!