2017-09-18 Varim laddar för att lösa framtidens utmaningar https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2017/09/LinneaAhlen.jpg

Varim laddar för att lösa framtidens utmaningar

Linnéa Ahlén, generalsekreterare i Varim
VA-branschen står inför stora utmaningar för framtiden. Urbanisering och klimatförändringar är några frågor som kommer att diskuteras den 27 september då branschorganisationen samlas under ledning av Linnéa Ahlén, generalsekreterare i Varim. Foto: Katarina Sylvan
Reportage
VA

VA-branschen i Sverige går idag på högvarv och är på gränsen till överhettning. I samband med att branschorganisationen Varim firar 50 år den 27 september kommer man att diskutera aktuella ämnen som branschen står inför. Målet är att samla VA-Sverige under en heldag för att tillsammans hitta lösningar på branschens gemensamma utmaningar. 

En aktuell fråga är hur branschen skall åstadkomma kloka investeringar för att klara klimatutmaningarna och urbaniseringen/avfolkningen. En annan stor fråga som kommer att diskuteras är kompetensbristen. Kommer bristen på personal att bli det största hotet mot framtidens vattenförsörjning?

– VA-Sverige står inför en helt ny situation där VA-huvudmännen inte längre kan bestämma takten på investeringarna som måste göras. Det är urbanisering och klimatförändringarna som styr takten och det gör att det blir extra viktigt att de resurser som finns används på bästa möjliga sätt, säger Linnéa Ahlén, generalsekreterare i Varim.

Varim vill att hela branschen i högre grad ska jobba tillsammans för att säkerställa att rätt insatser prioriteras.

– En viktig aspekt i detta är att ta en tidig dialog vid upphandling av nya lösningar och ny teknik. Det skulle medföra att upphandlingen fokuserar på de behov och funktioner som behöver tillfredsställas hos köparen och möjliggör att lösningar identifieras i nära samverkan mellan köpare och säljare. Detta skulle ge lösningar som är långsiktiga, mer ändamålsenliga och en ansvarsfull hantering av samhällets medel, fortsätter Linnéa Ahlén

Varim är branschorganisationen för konsulter, entreprenörer och produktleverantörer inom vattenrening och vattenbehandling och representerar de framstående företagen i VA-branschen. Varim har idag 47 medlemsföretag.

– Det finns ett oerhört stort engagemang hos människorna i Varims medlemsföretag och en otrolig vilja att leverera hållbara lösningar, säger Linnéa Ahlén.

– Det är verkligen imponerande vilken kunskap och erfarenhet som samlas i Varim, tillägger hon.

Text av Kim Hall

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!