2017-10-03 Skeppsbron rustas upp https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2017/09/skeppsbron.jpg

Skeppsbron rustas upp

Skeppsbron
Foto: Higab/Hans Wretling
Reportage

Higab har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att grundförstärka och rusta upp Skeppsbron 4 för att kunna erbjuda lokaler till kreativa verksamheter och entreprenörer med begränsade ekonomiska förutsättningar. Arbetet är en del av stadsutvecklings-projektet Älvstaden som involverar ett antal aktörer inom Göteborgs Stad. Syftet är att Skeppsbron ska bli en central mötesplats vid älven med nya bostäder, butiker, restauranger och ett levande kajliv. Skeppsbron 4, Merkurhuset och Rosenlundsverket, som tillhör det ursprungliga Skeppsbron, kommer att finnas kvar i området och bli en levande del av det nya.

Den 30 november 2015 övertog Higab fastigheten Skeppsbron 4 från Älvstranden Utveckling och under förra året slutförde man projekteringen för en kommande grundförstärkning och upprustning. Anledningen till att byggnaden behöver grundförstärkas är att den har stora sättningar och att flera nybyggnationer är planerade i området.

I februari 2017 etablerade sig entreprenören Veidekke Entreprenad AB på platsen och i slutet av samma månad grävdes en ramp ned för att nå källarplan inför grundförstärkningen. Sedan april pågår pålningsarbetet och dessa arbeten beräknas pågå fram till årsskiftet 2017/2018.

Under tiden kommer även den norra flygeln och bjälklaget för innergården, inklusive befintlig brandmur, att rivas. Fasad och yttertak kommer sedan att återmonteras och en ny gårdsterrass kommer att byggas. Dessutom kommer fjärrvärme och ett nytt ventilationssystem att installeras i huset.

Flera byggprojekt, som är en del av stadsutvecklingsprojektet Älvstaden, kommer att pågå parallellt i området.

För att hålla nere hyreskostnaderna för framtida verksamheter kommer en enklare upprustning att genomföras, där Higab bland annat ser över tak, fasad och fönster. Det arbetet beräknas starta innan 2020.

Skeppsbron
Foto: Higab/Hans Wretling

Tidplan

Grundförstärkning och rivning av husets norra flygel beräknas att pågå fram till årsskiftet 2017/2018. Under våren 2018 beräknas arbetet med ny fjärrvärme och indragning av ventilationssystem att påbörjas. Upprustning av huset samt lokalanpassning beräknas att påbörjas innan 2020. Källa: Higab.

Tellstedt har fått i uppdrag att utföra projekteringen av Skeppsbron 4

Tellstedt har jobbat med projektet sedan början av 2016.

– Innan grundförstärkningenarbetet startade i mars 2017, undersöktes befintlig grundläggning i början av 2016 som sedan följdes upp av en komplett projektering för utförandeentreprenad, säger Kerstin Sjölin som arbetar på konstruktionsavdelningen på Tellstedt.

Tellstedt har funnits i nästan 60 år och var från början ett familjebaserat konsultföretag. Sedan 2015 tillhör de Projektengagemangkoncernen. Tellstedts specialistområden är geotekniska undersökningar, konstruktionslösningar, projektledning, besiktningar och utredningar. De är även specialiserade på grundförstärkningar.

– Projektet Skeppsbron 4 är unikt eftersom byggnaden är ett av de första betongarmerade husen i Göteborg. Huset är byggt 1914 och består av en hel betongplatta som är cirka en meter tjock. Under plattan är det grundlagt med träpålar med ett cc avstånd om cirka 80 cm, åt alla håll.

Grundförstärkningen går ut på att ersätta befintliga träpålar med nya stålrörspålar, så kallade micropålar. Det gör man genom att borra hål genom betongplattan för att sedan slå eller borra ner stålrören till eller i berget beroende på vilken metod man använder, på Skeppsbron 4 använder vi båda metoderna.

– Det har varit en utmaning att hitta lägen för de nya pålarna som ska placeras ut. Dessutom ligger huset 15 meter från Kajkanten och Göta Älv. På ena delen av huset är det 17 meters djup och sidan som vetter mot havet är det nästan 40 meters djup, så det är en rejäl skillnad i lerans mäktighet.

När man gör det här typen av arbeten med stålrörspålar uppkommer det en mycket mindre påverkan på omgivande bebyggelse. I och med att det är en mindre påle så har den mindre lera att tränga undan, avslutar Kerstin Sjölin.

Text av Myrna Whitaker

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!