Infrastruktur Järnväg
6 min lästid

Flera milstolpar uppnådda för Varbergstunneln

9:e juli 2021, 16:45
Flera milstolpar uppnådda för Varbergstunneln
Tanken med ett dubbelt spår som är exklusivt för tågtrafik är bland annat att avgångsfrekvensen kan öka. Foto: Kasper Dudzik
Myrna Whitaker Myrna Whitaker
Like 0

Tågtrafiken på västkusten får en uppgradering. Fokus ligger på effektivisering, miljö och vägsäkerhet. Flera milstolpar har uppnåtts i projektet och det nya dubbelspåret på Västkustbanan är planerat att öppna för trafik år 2024.

Det byggs för fullt på Västkustbanan när expansionen rör sig framåt. Tanken är att gods- och persontransporten mellan Göteborg och Malmö ska effektiviseras. För att komplettera anläggningen läggs det därför nytt spår mellan Varberg och Hamra. Sträckan ligger på cirka nio kilometer och ska delvis gå under Varberg centrum genom en tre kilometer lång tunnel. Byggarbetet har pågått sedan den 19 december 2019 och sker på flera håll i området.

– Vi har drivit cirka 1 100 meter tunnellängd av totalt 5 500. Det är en klar milstolpe att ha passerat 1 000 meter, säger Mathias Wärja, projektchef på Trafikverket, och fortsätter. Vi följer tidplanen och har även kommit i gång med betongarbeten. Tråget som tågen ska gå i vid stationens nedsänkta plattformar är planerat att bli 900 meter långt. Till detta har vi börjat gjuta monoliter och det har än så länge kommit 3 av 120 på plats.

En kommande milstolpe i projektet är den nya godsbangården ute på Lassabackaområdet som ska invigas under vecka 25. Enligt Mathias Wärja går detta enligt plan. Arbetet flyter på även i den södra delen av projektet. Där ska den nya bron över Österleden kopplas ihop med vägnätet och har planerad öppning för trafik den 13 maj.

Implenia är totalentreprenör i delprojektet och ansvarar för att konstruera och bygga både dubbelspår och tunnel. Varbergs kommun, Region Halland och Jernhusen är medfinansiärer till projektet.

Det finns planer på att bygga ut staden närmare vattnet. Detta har inte varit möjligt då det nuvarande järnvägsspåret går längs med vattenfronten och resulterar i en barriäreffekt mellan Varberg och vattnet. Den nya tunneln går som djupast 30 meter under stadens bebyggelse och kommer att kopplas ihop med en ny stationsbyggnad i centrum som har planerad byggstart år 2023. Järnhusen kommer vid färdigställning att äga och förvalta den nya byggnaden.

Gott om fördelar med tunneln
Genom att den nya tunneln ligger under marken och har dubbelt spår som är exklusivt för tågtrafik kan avgångsfrekvensen öka. Hastigheterna ska ökas från dagens 160 kilometer i timmen till framtidens 250 km/h längs med majoriteten av sträckan. Detta kortar ner restider och kan få effekt i att fler transporter sker på räls i stället för på väg, vilket minskar koldioxidutsläppen. I takt med att dubbelspåret blir färdigt ersätts dessutom flera järnvägsövergångar med broar eller vägportar, vilket ökar trafiksäkerheten när tågtrafiken ökar hastigheterna.

Ny tvärtunnel effektiviserar tunnelarbetet i centrum
Det bildas en ny tvärtunnel under Varbergs centrum för att tillåta framtida arbete från flera håll med tågtunneln. Arbetet sker med försiktighet då området runt kvarteren kring Torggatan i Varberg är extra känsligt på grund av det korta avståndet mellan byggnader och berget. För att skydda byggnaderna i centrum sprängs det därför bara över korta sträckor i taget.

– Det visade sig att vi har lite lägre bergtäckning än planerat. Vi hade räknat med 3 meter, men det visade sig vara cirka 1,9 meter som är för lite för att bara dundra på i full fart. För att ta reda på hur det här området ska stärkas och hur vi ska ta oss igenom väljer vi att ta upp en ny tvärtunnel och ta det här jobbet lugnt och försiktigt, säger Mathias Wärja.

Det nya dubbelspåret på Västkustbanan är planerat att öppna för trafik år 2024. Därefter rivs den gamla anläggningen och arbetsområden återställs. Den pågående tågtrafiken är planerad att drivas på den befintliga banan under projektets gång.

Järnvägsprojekt är fyllda med tekniskt komplicerade moment. Inte minst tunnlarna. Midroc har fått uppdraget som huvudleverantör av tekniska system till Varbergstunneln av Implenia. Uppgifterna avser projektering och utförande av samtliga installationsarbeten inom servicetunnel och tillhörande teknikutrymmen men även utförande av el- och teleinstallationer tillhörande spårbundna installationer för hela järnvägssträckan.

Projektet bedrivs i samverkan, en formel som Midroc Automation och Electro är vana vid. I detta uppdrag arbetar de även med firman Midroc Mechanical som levererar anläggningens VA- och brandvattensystem. Komplexiteten i att hantera multidisciplinära installationsuppdrag med komplex teknik är ett av projektets stora utmaningar. Här ser Midroc stor fördel i att agera helhetsleverantör tillika samordnare för samtliga installationsrelaterade teknikområden.

– Samordningen är en ständigt återkommande utmaning att få till. Det är väldigt många aktörer inblandade, både internt i vår organisation och externa intressenter. Det bedrivs samordningsmöten där alla aktörer ska samsas om lösningar, vilket fungerar väldigt bra då Implenia och Trafikverket har kanaler för att få ihop konstruktiva möten, säger Erik Almblad, projekteringsledare på Midroc Automation.

Erik poängterar även att effektiv BIM (Byggnadsinformationsmodellering) i 3D har ett stort samordningsvärde i så här stora projekt. Detta då det finns många fall där problem tidigt kan identifieras och lösas innan det blir en utmaning på plats.

Vad är den största utmaningen i det här projektet?
– Att vi bygger en tunnel och station genom ett område med trafik i rörelse. Det ställer till en del utrymmesproblematik. Sedan behöver vi projektera in teknisk utrustning till arbetsområden där det idag går tågtrafik. De områdena får man inte access till förrän tunneln är klar i övrigt, säger Magnus Willforss, projektledare för Varbergstunneln på Midroc Automation.

När Midroc får frågan om de har några tips till övriga entreprenörer i branschen, som ska ta sig an liknande projekt, lyfter de fram vikten av att ha rätt organisation med sig in i samverkan.

– Det viktigaste i alla stora projekt är att skapa relationer mellan samtliga nyckelpersoner så att de lär känna varandra bättre. Projektet handlar om så mycket mer än teknik, så goda relationer underlättar dialogerna, säger Magnus Willforss.

Johan Elfvelin, avdelningschef på Midroc Automation, lyfter samtidigt fram inställningen hos projektmedlemmarna. Vi är positiva, lösningsorienterade och kombinerar det med rätt kompetens. På så sätt skapar vi gemensamt de förutsättningar som behövs för ett lyckat projekt.

– Det är många som är med och tar ansvar i arbetet. Då blir det alltid bra, avslutar Stefan Svensson, regionchef för stora projekt i syd hos Midroc Electro.

Text av Jesper Norell

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0